Waiting
SumDU

Інформація

Шановні співробітники СумДУ!

Комплексний інформаційний сервіс «Документи» дозволить Вам зручно та своєчасно створювати необхідні документи на базі затверджених шаблонів, та надасть Вам доступ до інформації щодо контролю виконання документів де Ви зазначені як виконавець.

Для повноцінної роботи з сервісом Ви повинні виконати авторизацію. Пароль для входу співпадає з паролем Вашої електронної пошти в домені sumdu.edu.ua. Для пошти Gmail необхідно в налаштуваннях увімкнути доступ по протоколу IMAP.

АВТОРИЗАЦІЯ

Співробітник
Пароль

РЕЄСТР
форм документів сервісу системи управління якістю діяльності
«Шаблони документів СумДУ»

Перелік шаблонів документів реєстру 1)

№ з/п Назва документу Версія
шаблону
Дата
затвердження
Ступінь
автоматизації
1 Службова записка щодо питань порядку денного вченої ради 03 №0289-І від 14.06.2017 р. ДД
2 Службова записка щодо проведення заходу в навчальній аудиторії 02 №0314-І від 23.06.2017 р. ДД
3 Службова записка щодо проведення заходу в Конгрес-центрі СумДУ 01 №0404-І від 06.09.2017 р. ДД
4 Наказ щодо проведення заходу (ненаукового) 02 №0309-І від 17.04.2018 р. ДД
1 Резюме 01 №0307-І від 25.03.2016 р. ДД
2 Службова записка щодо внесення змін до штатного розпису 02 №0562-І від 04.10.2016 р. ДД
3 Заява на зміну прізвища співробітника 03 №0610-І від 01.11.2016 р. ДД
4 Заява про зміну прізвища особи, що навчається 06 №0634-І від 10.11.2016 р. ДД
5 Наказ про зміну прізвища (імені) студента, слухача 07 №0285-І від 12.06.2017 р. ДД
6 Службова записка щодо попереднього узгодження заміщення вакантної посади 04 №0096-І від 02.02.2018 р. ДД
7 Згода на збір та обробку персональних даних працівників 02 №0096-І від 02.02.2018 р. ДШ
8 Наказ щодо врегулювання конфлікту інтересів 01 №0239-І від 28.03.2018 р. ДШ
1 Заява щодо звільнення персоналу науково-дослідної частини (у тому числі виконавців НДР) 01 №0212-І від 03.03.2016 р. ДД
2 Заява щодо звільнення працівника (крім персоналу НДЧ, у т.ч. виконавців НДР) 04 №0193-І від 19.04.2017 р. ДД
3 Заява щодо прийняття на роботу до особового складу 03 №0408-І від 07.09.2017 р. ДД
4 Заява щодо прийняття на роботу до особового складу науково-дослідної частини 02 №0408-І від 07.09.2017 р. ДД
5 Заява щодо продовження строку роботи на посаді /переведення на посаду/ (для категорій працівників адміністративно-управлінського, адміністративно-господарського та учбово-допоміжного персоналу) 03 №0428-І від 19.09.2017 р. ДД
6 Заява щодо продовження строку роботи на посаді/переведення на іншу посаду/персоналу науково-дослідної частини (у тому числі виконавців НДР) 02 №0428-І від 19.09.2017 р. ДД
7 Договір підряду 01 №0167-І від 01.03.2018 р. ДШ
8 Розподіл винагороди по договору підряду 01 №0167-І від 01.03.2018 р. ДШ
9 Календарний план виконання робіт за договором підряду 01 №0167-І від 01.03.2018 р. ДШ
10 Акт приймання-здачі робіт за договором підряду 01 №0167-І від 01.03.2018 р. ДШ
11 Цивільно-правовий договір 01 №0167-І від 01.03.2018 р. ДШ
12 Розподіл винагороди по цивільно-правовому договору 01 №0167-І від 01.03.2018 р. ДШ
13 Акт прийому наданих послуг за цивільно-правовим договором 01 №0167-І від 01.03.2018 р. ДШ
14 Службова записка щодо узгодження продовження строку роботи на посаді /переведення на посаду/ (для категорій працівників адміністративно-управлінського, адміністративно-господарського та учбово-допоміжного персоналу) 04 №0281-І від 06.04.2018 р. ДШ
1 Службова записка щодо оголошення конкурсу на заміщення посади науково-педагогічного працівника 02 №1149-І від 14.12.2015 р. ДД
2 Витяг з протоколу засідання кафедри щодо заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника 02 №0133-І від 15.02.2016 р. ДД
3 Форма бюлетеня для таємного голосування щодо заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника 03 №0581-І від 17.10.2016 р. ДД
4 Заява щодо участі в конкурсі на заміщення посади науково-педагогічного працівника 04 №0581-І від 17.10.2016 р. ДД
5 Заява щодо участі в конкурсному відборі на заміщення посади науково-педагогічного працівника 04 №0581-І від 17.10.2016 р. ДД
6 Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту (факультету) щодо заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника 03 №0190-І від 07.03.2018 р. ДД
7 Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії інституту (факультету) щодо заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника 02 №0190-І від 07.03.2018 р. ДШ
8 Інформаційна довідка щодо відповідності професійно-кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на заміщення посади (укладення контракту на новий термін) професорсько-викладацького складу (за основним штатом) 08 №0354-І від 08.05.2018 р. ДШ
1 Контракт з науково-педагогічним працівником 03 №0174-І від 04.04.2017 р. ДШ
2 Заява щодо прийняття на посаду ПВС за сумісництвом або за основним місцем роботи у поєднанні з навчанням 04 №0415-I від 12.09.2017 р. ДД
3 Заява щодо педагогічної роботи з погодинною оплатою праці 03 №0440-І від 25.09.2017 р. ДШ
4 Заява щодо прийняття на посаду науково-педагогічного працівника до заміщення посади за конкурсним відбором 04 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
5 Заява щодо прийняття на посаду науково-педагогічного працівника у зв'язку з обранням за конкурсом 03 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
6 Заява щодо прийняття на посаду науково-педагогічного працівника у зв'язку з заміщенням її за конкурсним відбором 03 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
7 Заява щодо переведення на посаду науково-педагогічного працівника до заміщення посади за конкурсним відбором 04 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
8 Заява щодо переведення на посаду науково-педагогічного працівника у зв'язку з обранням за конкурсом 03 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
9 Заява щодо переведення на посаду науково-педагогічного працівника у зв'язку з заміщенням її за конкурсним відбором 03 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
10 Заява щодо продовження строку роботи на попередній посаді науково-педагогічного працівника без проведення конкурсного відбору 03 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
11 Заява щодо продовження строку роботи на попередній посаді науково-педагогічного працівника у зв'язку з обранням за конкурсом 03 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
12 Заява щодо продовження строку роботи на попередній посаді науково-педагогічного працівника у зв'язку з заміщенням її за конкурсним відбором 03 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
13 Заява щодо зміни умов праці на посаді ПВС (повна ставка або її частина) 03 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
14 Заява щодо прийняття на посаду викладача-стажиста 01 №0152-І від 21.02.2018 р. ДШ
1 Звіт про результати стажування ПВС 02 №0987-І від 06.11.2015 р. ДШ
2 Звіт про результати першого етапу підвищення кваліфікації ПВС 02 №0987-І від 06.11.2015 р. ДШ
3 Індивідуальний план підвищення кваліфікації ПВС 02 №0987-І від 06.11.2015 р. ДШ
4 Звіт про результати підвищення кваліфікації 02 №0987-І від 06.11.2015 р. ДШ
5 Заява щодо розгляду питання про присвоєння вченого звання 01 №0442-І від 17.06.2016 р. ДШ
6 Витяг з протоколу засідання кафедри (структурного підрозділу) 01 №0442-І від 17.06.2016 р. ДШ
7 Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту (факультету), наукової ради університету 01 №0442-І від 17.06.2016 р. ДШ
8 Бюлетень для таємного голосування при присвоєнні вченого звання професора (доцента, старшого дослідника) 01 №0442-І від 17.06.2016 р. ДШ
9 Протокол засідання лічильної комісії щодо присвоєння вченого звання 01 №0442-І від 17.06.2016 р. ДШ
10 Направлення на стажування науково-педагогічного працівника СумДУ 03 №0470-І від 08.07.2016 р. ДШ
11 Договір щодо участі педагогічного (науково-педагогічного) працівника СумДУ у програмі академічної мобільності з метою підвищення кваліфікації за кордоном 01 №0562-І від 04.10.2016 р. ДШ
12 Службова записка щодо направлення викладачів на курси підвищення кваліфікації з англійської мови 01 №0610-І від 01.11.2016 р. ДШ
13 Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка 02 №0707-І від 30.12.2016 р. ДШ
14 Свідоцтво про підвищення кваліфікації недержавного зразка 02 №0707-І від 30.12.2016 р. ДШ
15 Свідоцтво про проходження короткострокових курсів 01 №0148-І від 15.03.2017 р. ДШ
1 Заява щодо надання матеріальної допомоги 01 №0164-І від 22.02.2016 р. ДШ
2 Наказ про преміювання за певні досягнення 02 №0283-І від 18.03.2016 р. ДД
3 Заява щодо доплати за лікувально-діагностичну роботу 02 №0575-І від 11.10.2016 р. ДШ
4 Заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок 02 №0063-І від 10.02.2017 р. ДШ
5 Заява про застосування податкової соціальної пільги 02 №0063-І від 10.02.2017 р. ДШ
6 Заява про відмову від застосування податкової соціальної пільги 02 №0063-І від 10.02.2017 р. ДШ
7 Службова записка щодо преміювання науково-педагогічних і педагогічних працівників СумДУ за розроблення дистанційних курсів 02 №0098-І від 24.02.2017 р. ДШ
8 Службова записка щодо встановлення щомісячної премії 03 №0165-І від 30.03.2017 р. ДД
9 Наказ про преміювання з нагоди ювілею 02 №0371-І від 08.08.2017 р. ДД
10 Службова записка щодо преміювання працівників за певні досягнення 04 №0388-І від 29.08.2017 р. ДД
11 Службова записка щодо оплати праці викладачів, які проводять навчальний процес англійською мовою 02 №0394-І від 31.08.2017 р. ДШ
12 Службова записка щодо преміювання з нагоди ювілею 06 №0428-І від 19.09.2017 р. ДД
13 Службова записка щодо преміювання педагогічних працівників 02 №0549-І від 30.12.2017 р. ДД
14 Службова записка щодо відшкодування витрат за проїзд у міському транспорті 03 №0007-І від 03.01.2018 р. ДШ
15 Наказ про встановлення щомісячної премії 02 №0155-І від 23.02.2018 р. ДШ
1 Заява щодо дозволу працювати в період відпустки по догляду за дитиною 01 №0188-І від 29.02.2016 р. ДШ
2 Заява про призупинення відпустки 01 №0212-І від 03.03.2016 р. ДШ1)
3 Заява щодо надання відпустки без збереження заробітної плати по догляду за дитиною віком до 4-х (5-ти, 6-ти) років 02 №0663-І від 02.12.2016 р. ДШ
4 Заява щодо надання відпустки по догляду за дитиною віком до 3-х років 03 №0667-І від 02.12.2016 р. ДШ
5 Заява щодо виходу з відпустки по догляду за дитиною віком до 3-х (4-х, 5-ти, 6-ти) років 03 №0667-І від 02.12.2016 р. ДШ
6 Заява щодо призупинення відпустки по догляду за дитиною 03 №0667-І від 02.12.2016 р. ДШ
7 Заява щодо перенесення щорічної відпустки у зв'язку з хворобою 03 №0667-І від 02.12.2016 р. ДШ
8 Заява про надання відпустки 03 №0315-І від 19.04.2018 р. ДД
1 Картка обліку навантаження працівника професорсько-викладацького складу 01 Положення про оцінку умов праці, Вчена рада, протокол №3 від 18.10.12 р. ДШ
2 Табель оплати навчальної роботи з погодинного фонду (односторонній) 01 Рішення ректора, 02.10.2013 р. ДШ
3 Табель оплати навчальної роботи з погодинного фонду (двосторонній) 01 Рішення ректора, 02.10.2013 р. ДШ
4 Розподіл обсягу навчальної роботи кафедри 01 №859-І від 22.10.2014 р. ДШ
5 Звіт про виконання обсягу навчальної роботи 01 №859-І від 22.10.2014 р. ДШ
6 Обсяг навчальної роботи кафедри 02 №955-І від 14.11.2014 р. ДШ
7 Службова записка щодо розподілу річного штату ПВС 01 №0179-І від 25.02.2016 р. ДШ
8 Службова записка щодо забезпечення штатом мовної підготовки ПВС 01 №0089-І від 21.02.2017 р. ДШ
9 Службова записка щодо переведення навчального навантаження у фонд погодинної оплати 02 №0192-І від 18.04.2017 р. ДШ
10 Наказ щодо призначення рецензентів кваліфікаційних робіт випускників 01 №0004-І від 02.01.2018 р. ДШ
1 Про шаблони наказів щодо особового складу студентів 01 №147-І від 16.03.2009 р. ДШ
Зміни до наказу 01 №0701-І від 10.08.2015 р. ДШ
Зміни до наказу 01 №0886-І від 12.10.2015 р. ДШ
2 Заява щодо поновлення на навчання 01 №0408-І від 31.05.2016 р. ДШ
3 Заява про переведення на вакантне місце державного замовлення 01 №0408-І від 31.05.2016 р. ДШ
4 Заява щодо допуску до занять у зв'язку із завершенням терміну академічної відпустки 01 №0570-І від 06.10.2016 р. ДШ
5 Заява щодо переведення на навчання за іншою спеціальністю та (або) формою навчання 02 №0621-І від 04.11.2016 р. ДШ
6 Заява щодо надання академічної відпустки 01 №0621-І від 04.11.2016 р. ДШ
7 Заява щодо відрахування за власним бажанням 01 №0621-І від 04.11.2016 р. ДШ
8 Обхідний лист студента денної форми навчання 01 №0320-І від 23.06.2017 р. ДШ
9 Перевідний наказ 01 №0525-І від 09.11.2017 р. ДШ
10 Наказ про завершення навчання 01 №0525-І від 09.11.2017 р. ДШ
Додаток до наказу "Про завершення навчання" 01 №0525-І від 09.11.2017 р. ДШ
11 Наказ про зарахування на навчання 01 №0533-І від 21.11.2017 р. ДШ
Додаток до "Наказу про зарахування на навчання" 01 №0533-І від 21.11.2017 р. ДШ
12 Обхідний лист студента заочної (дистанційної) форми навчання 02 №0548-І від 30.11.2017 р. ДШ
13 Наказ про зміну джерела фінансування навчання здобувачів вищої освіти 02 №0593-І від 26.12.2017 р. ДШ
14 Наказ про переведення осіб, що навчаються в університеті, у т.ч. в інший структурний підрозділ, зі зміною або без зміни спеціальності, форми навчання 01 №0138-І від 16.02.2018 р. ДШ
15 Наказ про зарахування осіб у зв'язку з переведенням з іншого закладу вищої освіти 01 №0167-І від 01.03.2018 р. ДШ
1 Заявка щодо участі у конкурсі кращих колекцій навчальних матеріалів, опублікованих у відкритому доступі на OCW СумДУ 01 Положення про конкурс на кращу колекцію матеріалів ДШ
2 Реєстраційна заявка слухача відкритих електронних навчальних курсів "Екзаменаріум" 01 №0037-І від 20.01.2016 р. ДШ
3 Заява щодо переведення на навчання за індивідуальним графіком 02 №0507-І від 11.08.2016 р. ДШ
4 Індивідуальний графік навчання 02 №0507-І від 11.08.2016 р. ДШ
5 Наказ про проведення акредитаційної експертизи 02 №0285-І від 12.06.2017 р. ДШ
6 Наказ про проведення ліцензійної експертизи освітніх послуг в сфері вищої освіти 02 №0285-І від 12.06.2017 р. ДШ
7 Освітньо-професійна або освітньо-наукова програма 01 №0451-І від 04.10.2017 р. ДШ
8 Profile of the study programme 01 №0451-І від 04.10.2017 р. ДШ
9 Заява про встановлення (зміну) термінів практики 02 №0528-І від 15.11.2017 р. ДШ
10 Наказ про встановлення (зміну) термінів практики 01 №0528-І від 15.11.2017 р. ДШ
11 Наказ про переведення на навчання за індивідуальним графіком 01 №0548-І від 30.11.2017 р. ДШ
12 Розпорядження про переведення на навчання за індивідуальним графіком 01 №0548-І від 30.11.2017 р. ДШ
13 Наказ про проведення ліцензійної експертизи освітніх послуг в сфері професійної освіти 03 №0260-І від 02.04.2018 р. ДШ
1 Подання до екзаменаційної комісії з атестації здобувача вищої освіти щодо присудження освітнього ступеня 01 №562-І від 15.06.2015 р. ДШ
2 Протокол засідання екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти щодо складання випускного екзамену 01 №562-І від 15.06.2015 р. ДШ
3 Протокол засідання екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти щодо розгляду випускної кваліфікаційної роботи (проекту) 01 №562-І від 15.06.2015 р. ДШ
4 Заява щодо перезарахування дисциплін 01 №0349-І від 25.04.2016 р. ДШ
5 Заява щодо дострокової здачі екзаменаційної сесії 01 №0507-І від 11.08.2016 р. ДШ
6 Заява щодо дострокового проходження підсумкової атестації 01 №0507-І від 11.08.2016 р. ДШ
7 Заява щодо продовження екзаменаційної сесії 01 №0513-І від 22.08.2016 р. ДШ
8 Заява щодо перездачі дисциплін 01 №0513-І від 22.08.2016 р. ДШ
9 Відомість обліку успішності 04 №0697-І від 27.12.2016 р. ДШ
10 Наказ про затвердження тем і керівників кваліфікаційних (дипломних) робіт (проектів) 02 №0549-І від 30.11.2017 р. ДШ
11 Наказ про дострокову здачу екзаменаційної сесії 01 №0555-І від 04.12.2017 р. ДШ
12 Наказ про дострокове проходження підсумкової атестації 01 №0555-І від 04.12.2017 р. ДШ
13 Наказ про продовження термінів екзаменаційної сесії 01 №0555-І від 04.12.2017 р. ДШ
14 Розпорядження про продовження термінів екзаменаційної сесії 01 №0555-І від 04.12.2017 р. ДШ
15 Наказ про продовження строку навчання для проходження підсумкової атестації 01 №0562-І від 07.12.2017 р. ДШ
16 Наказ про проведення комплексних контрольних робіт для перевірки знань студентів при проведенні акредитаційної експертизи 03 №0260-І від 02.04.2018 р. ДШ
1 Сертифікат з дисципліни, що викладалася іноземним фахівцем 01 №865-І від 24.10.2014 р. ДШ
2 Заява щодо видачі оригіналів документів про освіту з особової справи 01 №0354-І від 27.04.2016 р. ДШ
3 Заява щодо видачі додатку до диплома європейського зразка DIPLOMA SUPPLEMENT 01 №0508-І від 12.08.2016 р. ДШ
4 Заява щодо повторної видачі студентського квитка/залікової книжки 01 №0508-І від 12.08.2016 р. ДШ
5 Заява щодо повторного надання документа про вищу освіту 02 №0513-І від 22.08.2016 р. ДШ
6 Звіт про використання бланків документів 01 №0513-І від 22.08.2016 р. ДШ
7 Наказ щодо повторної видачі студентського квитка/залікової книжки 01 №0549-І від 22.09.2016 р. ДШ
8 Диплом про вищу освіту державного зразка 02 №0707-І від 30.12.2016 р. ДШ
9 Диплом про вищу освіту недержавного зразка 02 №0707-І від 30.12.2016 р. ДШ
10 Додаток до диплома бакалавра, магістра та спеціаліста 02 №0707-І від 30.12.2016 р. ДШ
11 Додаток до диплома молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) 02 №0707-І від 30.12.2016 р. ДШ
12 Академічна довідка 02 №0707-І від 30.12.2016 р. ДШ
13 Згода на збір та обробку персональних даних студентів 02 №0096-І від 02.02.2018 р. ДШ
14 Довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома 01 №0358-І від 10.05.2018 р. ДШ
1 Академічна довідка щодо навчання за програмою академічної мобільності 01 №1072-І від 18.12.2014 р. ДШ
2 Transcript of Records according to the academic mobility programme 01 №1072-І від 18.12.2014 р. ДШ
3 Угода про навчання за програмою академічної мобільності 01 №1072-І від 18.12.2014 р. ДШ
4 Learning Agreement on academic mobility program 01 №1072-І від 18.12.2014 р. ДШ
5 Угода про практичну підготовку та Зобов’язання про якість за програмою академічної мобільності 01 №1072-І від 18.12.2014 р. ДШ
6 Training Agreement and Quality Commitment on the Academic Mobility Programme 01 №1072-І від 18.12.2014 р. ДШ
7 Програма академічної мобільності 02 №0349-І від 25.04.2016 р. ДШ
8 Службова записка щодо стажування за кордоном 01 №0470-І від 08.07.2016 р. ДШ
9 Договір щодо академічної мобільності науково-педагогічних працівників, осіб, що здобувають наукову ступінь доктора наук та інших співробітників університету при виконанні міжнародного спільного проекту 01 №0570-І від 06.10.2016 р. ДШ
10 Договір щодо участі педагогічного (науково-педагогічного) працівника СумДУ, у програмі академічної мобільності з метою викладання за кордоном 01 №0672-І від 06.12.2016 р. ДШ
11 Наказ про направлення на стажування за кордон наукових та науково-педагогічних працівників 02 №0285-І від 12.06.2017 р. ДШ
12 Наказ про направлення на стажування за кордон аспірантів/докторантів 03 №0285-І від 12.06.2017 р. ДШ
13 Наказ про впровадження програми академічної мобільності 03 №0285-І від 12.06.2017 р. ДД
14 Договір про навчання (стажування) за програмою академічної мобільності здобувача вищої освіти 03 №0380-І від 11.08.2017 р. ДШ
15 Договір щодо участі наукового (науково-педагогічного) працівника СумДУ у програмі академічної мобільності наукового спрямування 02 №0394-І від 31.08.2017 р. ДШ
1 Заява про направлення на навчання студента 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
2 Заява про направлення на стажування аспіранта 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
3 Заява про направлення на стажування науково-педагогічного працівника 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
4 Витяг із протоколу засідання кафедри про направлення на навчання студента 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
5 Витяг із протоколу засідання кафедри про направлення на стажування 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
6 Витяг із протоколу засідання вченої ради інституту/факультету про направлення на навчання студента 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
7 Витяг із протоколу засідання вченої ради інституту/факультету про направлення на стажування 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
8 Витяг з протоколу Вченої ради СумДУ про рекомендацію на навчання за кордоном студента 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
9 Витяг з протоколу Вченої ради СумДУ про рекомендацію як претендента на стажування за кордоном 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
10 Довідка про результати навчання 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
11 Звіт про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) діяльності 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
12 Звіт про результати провадження науково-педагогічної діяльності 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
13 Проект індивідуального плану навчання студента за кордоном 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
14 Проект індивідуального плану стажування аспіранта за кордоном 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
15 Проект індивідуального плану стажування науково-педагогічного працівника за кордоном 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
16 Лист-рекомендація Конкурсній комісії з відбору осіб на навчання та стажування за кордоном студента 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
17 Лист-рекомендація Конкурсній комісії з відбору осіб на навчання та стажування за кордоном аспіранта 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
18 Лист-рекомендація Конкурсній комісії з відбору осіб на навчання та стажування за кордоном 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
19 Виписка з особової справи аспіранта (претендента на стажування за кордоном), який/яка навчається в СумДУ 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
20 Виписка з особової справи науково-педагогічного працівника (претендента на стажування за кордоном), який/яка працює в СумДУ 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
21 Виписка з особової справи студента (претендента на стажування за кордоном), який/яка навчається в СумДУ 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
1 Заява щодо переводу на індивідуальну підготовку за навчальним планом із поглибленою науковою складовою 01 Положення про підготовку студентів, №1071-І від 18.12.14 р. ДШ
2 Подання щодо переводу на індивідуальну підготовку за навчальним планом із поглибленою науковою складовою 01 Положення про підготовку студентів, №1071-І від 18.12.14 р. ДШ
3 Індивідуальний навчальний план із поглибленою науковою складовою 02 Положення про підготовку студентів, №1071-І від 18.12.14 р. ДШ
4 Робоча програма навчальної дисципліни індивідуального навчального плану із поглибленою науковою складовою 01 Положення про підготовку студентів, №1071-І від 18.12.14 р. ДШ
5 Семестровий звіт про виконання індивідуального навчального плану з поглибленою науковою складовою 01 Положення про підготовку студентів, №1071-І від 18.12.14 р. ДШ
6 Звіт про підсумки виконання індивідуального навчального плану з поглибленою науковою складовою 01 Положення про підготовку студентів, №1071-І від 18.12.14 р. ДШ
7 Анотація навчальної дисципліни індивідуального навчального плану із поглибленою науковою складовою 01 Положення про підготовку студентів, №1071-І від 18.12.14 р. ДШ
8 Наказ щодо переведення на навчання за індивідуальним планом із поглибленою науковою складовою 03 №0285-І від 12.06.2017 р. ДД
1 Програма перебування іноземних громадян у СумДУ 01 №536-І від 25.06.2011 р. ДШ
2 Звіт про результати прийому іноземних громадян у СумДУ 01 №536-І від 25.06.2011 р. ДШ
3 Заява про прийняття на стажування (укр.) 01 №970-І від 12.12.2012 р. ДШ
4 Заява про прийняття на стажування (англ.) 01 №970-І від 12.12.2012 р. ДШ
5 Анкета іноземного студента для прийняття на стажування (укр.) 01 №970-І від 12.12.2012 р. ДШ
6 Анкета іноземного студента для прийняття на стажування (англ.) 01 №970-І від 12.12.2012 р. ДШ
7 Службова записка до ДМО щодо розрахунку академічної розбіжності 01 Порядок прийому іноземних громадян, №562-І від 26.06.14 р. ДД
8 Договір про надання освітньої послуги з підготовки фахівця з вищою освітою між СумДУ та фізичною особою-іноземцем 01 №0291-І від 22.03.2016 р. ДШ
9 Службова записка щодо преміювання за особистий внесок в покращення показників міжнародної діяльності 02 №0558-І від 30.09.2016 р. ДШ
10 Службова записка щодо прийому іноземних громадян 02 №0587-І від 20.10.2016 р. ДШ
11 Наказ щодо преміювання за особистий внесок в покращення показників міжнародної діяльності 01 №0558-І від 30.09.2016 р. ДШ
12 Службова записка щодо залучення іноземного громадянина до виконання наукової, науково-педагогічної або педагогічної роботи в СумДУ 01 №0691-І від 21.12.2016 р. ДШ
Довідка щодо іноземного громадянина - кандидата на виконання наукової, науково-педагогічної або педагогічної роботи в СумДУ 01 №0691-І від 21.12.2016 р. ДШ
13 Наказ про прийом іноземних громадян 02 №0174-І від 04.04.2017 р. ДД
1 Заява щодо прийняття на наукове стажування громадянина України 01 №0367-І від 02.08.2017 р. ДШ
2 Дослідницька пропозиція для прийняття на наукове стажування здобувача ступеня доктора філософії (доктора наук) 01 №0367-І від 02.08.2017 р. ДШ
3 Витяг з протоколу засідання кафедри щодо можливості прийняття громадянина України на наукове стажування 01 №0367-І від 02.08.2017 р. ДШ
4 Наказ про прийняття на наукове стажування громадянина України 01 №0367-І від 02.08.2017 р. ДШ
5 Договір про надання освітньої послуги зі стажування здобувача ступеня вищої освіти між СумДУ та фізичною (юридичною) особою - громадянином України 01 №0367-І від 02.08.2017 р. ДШ
1 Службова записка щодо надання дозволу на розсилку авторефератів (загальноуніверситетський спецфонд) 01 Рішення ректора, 01.12.2012 р. ДД
2 Службова записка щодо надання дозволу на розсилку авторефератів (кошти субрахунків) 01 Рішення ректора, 01.12.2012 р. ДД
3 Заява щодо прийому у докторантуру на умовах повного відшкодування вартості підготовки 01 Правила прийому, №0133-І від 15.02.16 р. ДШ
4 Заява щодо прикріплення здобувачем наукового ступеня 01 №0153-І від 19.02.2016 р. ДШ
5 Заява щодо прийому до аспірантури на умовах повного відшкодування вартості підготовки 02 №0172-І від 23.02.2016 р. ДШ
6 Службова записка про зміну наукової спеціальності 01 №0172-І від 23.02.2016 р. ДШ
7 Службова записка про зміну наукового керівника (консультанта) 01 №0172-І від 23.02.2016 р. ДШ
8 Звіт аспіранта про результати виконання індивідуального плану підготовки 01 №0172-І від 23.02.2016 р. ДШ
9 Звіт здобувача наукового ступеня про результати виконання індивідуального плану підготовки 01 №0172-І від 23.02.2016 р. ДШ
10 Звіт докторанта про результати виконання індивідуального плану підготовки 01 №0172-І від 23.02.2016 р. ДШ
11 Службова записка про зміну форми підготовки в аспірантурі 01 №0188-І від 29.02.2016 р. ДШ
12 Заява щодо надання переривання підготовки здобувачу наукового ступеня 02 №0314-І від 30.03.2016 р. ДШ
13 План-графік завершення роботи над дисертацією вступника до докторантури 01 №0338-І від 18.04.2016 р. ДШ
14 Заява щодо поновлення підготовки здобувача наукового ступеня 01 №0347-І від 21.04.2016 р. ДШ
15 Заява щодо вступу до докторантури 02 №0456-І від 22.06.2016 р. ДШ
16 Договір про надання освітньої послуги в частині підготовки доктора філософії (доктора наук) між СумДУ та фізичною (юридичною) особою 01 №0549-І від 22.09.2016 р. ДШ
17 Дослідницька пропозиція для вступу до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії 01 №0134-І від 09.03.2017 р. ДШ
18 Договір про надання освітньої послуги з підготовки та організації проведення процедури захисту дисертацій у спеціалізованих вчених радах між СумДУ та фізичною (юридичною) особою 01 №0380-І від 11.08.2017 р. ДШ
19 Службова записка щодо надання інформації з організації проведення процедури захисту дисертації 03 №0578-І від 15.12.2017 р. ДШ
20 Лист-повідомлення щодо призначення офіційним опонентом 02 №0578-І від 15.12.2017 р. ДШ
21 Заява щодо вступу до аспірантури 05 №0219-І від 20.03.2018 р. ДШ
1 Заява щодо доплати за наявність вченого звання 01 №0212-І від 03.03.2016 р. ДШ
2 Заява щодо доплати за наявність наукового ступеню 01 №0221-І від 09.03.2016 р. ДШ
3 Службова записка щодо преміювання особи, яка проходить підготовку в докторантурі 01 №0594-І від 25.10.2016 р. ДШ
4 Службова записка щодо преміювання за підготовку науково-педагогічних кадрів на умовах повної оплати її вартості 02 №0046-І від 02.02.2017 р. ДШ
5 Наказ про преміювання за підготовку науково-педагогічних кадрів на умовах повної оплати її вартості 02 №0046-І від 02.02.2017 р. ДД
6 Службова записка про преміювання наукового керівника (консультанта) дисертаційної роботи 03 №0116-І від 08.02.2018 р. ДШ
7 Службова записка про преміювання особи, яка отримала науковий ступінь 01 №0116-І від 08.02.2018 р. ДШ
8 Наказ про преміювання осіб, які отримали науковий ступінь та їх наукових керівників (консультантів) 01 №0208-І від 19.03.2018 р. ДШ
1 Заявка на проведення наукового заходу 02 Положення про проведення наукових заходів, Наукова рада, протокол №2 від 25.10.12 р. ДД
2 Звіт про проведення наукового заходу 02 Положення про проведення наукових заходів, Наукова рада, протокол №2 від 25.10.12 р. ДД
3 Наказ про додаткове преміювання за особливі досягнення у науковій роботі та підготовці науково-педагогічних кадрів 01 №0317-І від 31.03.2016 р. ДД
4 Кошторис планових витрат на проведення наукового заходу 03 №0389-І від 19.05.2016 р. ДШ
5 Акт впровадження (використання) результатів науково-дослідної роботи (етапу НДР) у навчальний процес 01 №0527-І від 14.11.2017 р. ДШ
6 Наказ щодо проведення наукового заходу 04 №0309-І від 17.04.2018 р. ДШ
7 Службова записка відповідно до "Положення про додаткове преміювання вчених СумДУ за особливі досягнення у науковій роботі на підготовці науково-педагогічних кадрів" 03 №0323-І від 25.04.2018 р. ДШ
1 Наказ про преміювання осіб, що навчаються за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень 02 №0221-І від 09.03.2016 р. ДД
2 Наказ про преміювання співробітників за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень 02 №0221-І від 09.03.2016 р. ДД
3 Службова записка щодо преміювання авторів підручників, навчальних посібників, монографій 01 №0314-І від 30.03.2016 р. ДШ
4 Наказ про преміювання за видання підручників, навчальних посібників, монографій 01 №0314-І від 30.03.2016 р. ДШ
5 Список навчально-методичних праць та/або наукових праць 01 №0322-І від 01.04.2016 р. ДШ
6 Перелік публікацій кафедри за календарний рік 02 №0640-І від 16.11.2016 р. ДШ
7 Перелік публікацій співробітника або особи, що навчається, за календарний рік 02 №0640-І від 16.11.2016 р. ДШ
8 Службова записка про преміювання за досягнення кількісних показників публікаційної активності 01 №0584-І від 20.12.2017 р. ДШ
9 Службова записка про проведення патентних досліджень 01 №0578-І від 15.12.2017 р. ДШ
10 Повідомлення про створення об'єкту авторського права 01 №0578-І від 15.12.2017 р. ДШ
11 Повідомлення про створення об'єкта права промислової власності 01 №0578-І від 15.12.2017 р. ДШ
12 Службова записка про преміювання за винахідницьку діяльність 01 №0594-І від 27.12.2017 р. ДШ
13 Службова записка про проведення процедури розгляду заявки на отримання міжнародного охоронного документу 01 №0086-І від 30.01.2018 р. ДШ
14 Службова записка щодо включення до порядку денного вченої ради питання про рекомендацію до видання навчального посібника (підручника), монографії 02 №0095-І від 01.02.2018 р. ДД
15 Службова записка щодо включення до порядку денного вченої ради питання про рекомендацію до друку наукового видання 02 №0105-І від 06.02.2018 р. ДД
16 Службова записка про преміювання за збільшення індексу Гірша 01 №0101-І від 07.02.2018 р. ДШ
17 Службова записка про преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень 02 №0240-І від 28.03.2018 р. ДШ
1 Інформаційна довідка про створення наукового об'єднання 01 №0336-І від 18.04.2016 р. ДД
2 Звіт про діяльність наукового об'єднання за період 01 №0336-І від 18.04.2016 р. ДШ
3 Запит для участі у конкурсному відборі проектів на отримання гранту НТСА 01 №0336-І від 18.04.2016 р. ДД
4 Проект кошторису гранту НТСА 01 №0336-І від 18.04.2016 р. ДШ
5 Звіт про виконану роботу за грантом НТСА 01 №0336-І від 18.04.2016 р. ДШ
6 Звітний кошторис витрат отриманих коштів за грантом НТСА 01 №0336-І від 18.04.2016 р. ДШ
7 Експертний висновок на отримання гранту НТСА 02 №0376-І від 10.08.2017 р. ДШ
1 Анкета учасника ІІ етапу Олімпіади 01 №0098-І від 24.02.17 р. ДШ
2 Звіт про підсумки проведення І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін (спеціальностей) 01 №0098-І від 24.02.17 р. ДД
3 Протокол засідання підкомісії при проведенні першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 02 Положення про конкурс, №0530-І від 16.11.17 р. ДШ
4 Протокол засідання апеляційної комісії при проведенні першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 02 Положення про конкурс, №0530-І від 16.11.17 р. ДШ
5 Згода на збір та обробку персональних даних учасника Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 02 Положення про конкурс, №0530-І від 16.11.17 р. ДШ
6 Рецензія на наукову роботу, представлену на Конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 02 Положення про конкурс, №0530-І від 16.11.17 р. ДШ
7 Протокол засідання апеляційної комісії Конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 02 Положення про конкурс, №0530-І від 16.11.17 р. ДШ
8 Відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи учасника Конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 02 Положення про конкурс, №0530-І від 16.11.17 р. ДШ
9 Протокол засідання галузевої конкурсної комісії Конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 02 Положення про конкурс, №0530-І від 16.11.17 р. ДШ
10 Статистична довідка 02 Положення про конкурс, №0530-І від 16.11.17 р. ДШ
1 Перспективний план видання наукової та навчально-методичної літератури кафедри 01 №972-І від 03.12.2013 р. ДШ
2 План видання наукової та навчально-методичної літератури на навчальний рік кафедри 01 №972-І від 03.12.2013 р. ДШ
3 Додатковий план видання наукової та навчально-методичної літератури на навчальний рік кафедри 01 №972-І від 03.12.2013 р. ДШ
4 Службова записка щодо замовлення (закупівлі) літератури 02 №0458-І від 27.06.2016 р. ДШ
5 Службова записка щодо замовлення (закупівлі) періодичних видань 01 №0458-І від 27.06.2016 р. ДШ
6 Службова записка щодо переплетення дисертації 02 №0024-І від 10.01.2018 р. ДШ
7 Службова записка щодо видання матеріалів конференції 02 №0024-І від 10.01.2018 р. ДШ
8 Службова записка щодо виготовлення свідоцтв (посвідчень, сертифікатів) 02 №0024-І від 10.01.2018 р. ДШ
9 Службова записка щодо виготовлення рекламної продукції 02 №0024-І від 10.01.2018 р. ДШ
10 Службова записка щодо виготовлення бланкової документації 02 №0024-І від 10.01.2018 р. ДШ
11 Службова записка щодо друку автореферату дисертації 02 №0024-І від 10.01.2018 р. ДШ
12 Службова записка щодо друку підручників, навчальних посібників, монографій, наукових журналів та збірників наукових праць 02 №0024-І від 10.01.2018 р. ДШ
1 Рахунок-фактура на платні послуги з видання журналу 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДШ
2 Договір про надання послуг з інформаційно-аналітичного забезпечення наукової діяльності редакційною колегією видання 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДШ
3 Акт здачі-приймання послуг з інформаційно-аналітичного забезпечення наукової діяльності редакційною колегією видання 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДШ
4 Договір про надання послуг з публікації статті у виданні 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДШ
5 Акт здачі-приймання послуг з публікації статті у виданні 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДШ
6 Угода про публікацію статті 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДШ
7 Рахунок-фактура для сплати послуг іноземними споживачами 01 №0314-І від 26.06.2017 р. ДШ
8 Договір про надання послуг з розміщення інформаційно-презентаційних матеріалів редакційною колегією видання 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДШ
9 Акт здачі-приймання послуг з розміщення інформаційно-презентаційних матеріалів редакційною колегією видання 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДШ
10 Інформація щодо джерел фінансування випуску 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДШ
1 Форма надання новини у новинний інформаційний сервіс 01 №670-І від 08.09.2011 р. ДШ
2 Форма надання анонсу у новинний інформаційний сервіс 01 №670-І від 08.09.2011 р. ДШ
3 Форма надання публікації у новинний інформаційний сервіс 01 №670-І від 08.09.2011 р. ДШ
4 Форма надання дедлайну у новинний інформаційний сервіс 01 №670-І від 08.09.2011 р. ДШ
5 Інформація щодо заходів (подій), які передбачаються у період 01 №670-І від 08.09.2011 р. ДШ
1 Запит від фізичної особи на отримання публічної інформації 01 №616-І від 28.07.2011 р. ДШ
2 Запит від юридичної особи на отримання публічної інформації 01 №616-І від 28.07.2011 р. ДШ
3 Запит від об'єднання громадян без статусу юридичної особи на отримання публічної інформації 01 №616-І від 28.07.2011 р. ДШ
4 Повідомлення про продовження строку розгляду запиту на інформацію 01 №616-І від 28.07.2011 р. ДШ
1 Звітна інформація кафедри за календарний рік за окремими показниками діяльності 04 №0640-І від 16.11.2016 р. ДШ
2 Службова записка щодо призначення операторів (адміністраторів) ЄДЕБО 01 №0496-І від 30.10.2017 р. ДШ
3 Службова записка щодо зміни операторів (адміністраторів) ЄДЕБО 01 №0496-І від 30.10.2017 р. ДШ
4 Службова записка щодо організації доступу до ЄДЕБО 01 №0496-І від 30.10.2017 р. ДШ
5 Службова записка щодо зміни доступу до ЄДЕБО 01 №0496-І від 30.10.2017 р. ДШ
6 Службова записка підрозділу-учасника рейтингу інститутів, факультетів та кафедр СумДУ щодо внесення змін до контрольних показників підрозділу 05 №0130-І від 14.02.2018 р. ДШ
7 Службова записка надавача інформації щодо внесення змін до контрольних показників підрозділу для визначення рейтингу інститутів, факультетів та кафедр СумДУ 02 №0130-І від 14.02.2018 р. ДШ
1 Інформаційна довідка щодо виконання студентами суспільно корисних робіт у позанавчальний час 01 №0164-І від 22.02.2016 р. ДД
2 Заява щодо надання матеріальної допомоги студенту (аспіранту) 02 №0193-І від 19.04.2017 р. ДШ
3 Службова записка щодо преміювання студентів (аспірантів) 02 №0193-І від 19.04.2017 р. ДШ
4 Заява щодо нарахування додаткових балів рейтингу студента для призначення стипендії 01 №0244-І від 18.05.2017 р. ДШ
5 Наказ про призначення академічної стипендії студентам 01 №0524-І від 09.11.2017 р. ДШ
6 Наказ про припинення виплати академічної стипендії студентам 01 №0524-І від 09.11.2017 р. ДШ
1 Заява щодо виписки з гуртожитку 01 №0179-І від 25.02.2016 р. ДШ
2 Заява щодо виселення з гуртожитку 01 №0179-І від 25.02.2016 р. ДШ
3 Заява щодо повернення коштів за проживання в гуртожитку 01 №0179-І від 25.02.2016 р. ДШ
4 Заява щодо поселення до гуртожитку студента денної форми навчання 01 №0253-І від 15.03.2016 р. ДШ
5 Заява щодо поселення до гуртожитку студента заочної (дистанційної) форми навчання 01 №0253-І від 15.03.2016 р. ДШ
6 Заява щодо поселення до гуртожитку лікаря-інтерна 01 №0253-І від 15.03.2016 р. ДШ
7 Заява щодо поселення до гуртожитку слухача підготовчих курсів 01 №0253-І від 15.03.2016 р. ДШ
8 Заява щодо поселення до гуртожитку абітурієнта 01 №0253-І від 15.03.2016 р. ДШ
9 Заява щодо поселення до гуртожитку аспіранта 01 №0296-І від 23.03.2016 р. ДШ
10 Заява щодо поселення до гуртожитку клінічного ординатора 01 №0296-І від 23.03.2016 р. ДШ
11 Заява щодо поселення до гуртожитку студента іноземного контингенту денної форми навчання 01 №0332-І від 12.04.2016 р. ДШ
12 Службова записка щодо забезпечення тимчасового проживання сторонніх осіб 01 №0483-І від 15.07.2016 р. ДШ
1 Договір про надання освітньої послуги з післядипломної медичної освіти (підготовка лікарів на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах, курсах стажування та курсах спеціалізації) між СумДУ та фізичною (юридичною) особою 01 №0054-І від 26.01.2016 р. ДШ
2 Заява про повернення коштів за навчання 01 №0212-І від 03.03.2016 р. ДШ
3 Заява щодо пільгової оплати навчальних послуг 01 №0304-І від 25.03.2016 р. ДШ
4 Договір про надання освітніх послуг за програмою підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника (замовник – фізична особа) 01 №0322-І від 01.04.2016 р. ДШ
5 Договір про надання освітніх послуг за програмою підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (замовник – юридична особа) 01 №0322-І від 01.04.2016 р. ДШ
6 Договір про надання освітньої послуги з підготовки фахівця з вищою освітою між СумДУ та фізичною (юридичною) особою 02 №0553-І від 27.09.2016 р. ДШ
7 Заява про перезарахування коштів за навчання 02 №0553-І від 27.09.2016 р. ДШ
8 Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка 02 №0707-І від 30.12.2016 р. ДШ
9 Свідоцтво про підвищення кваліфікації недержавного зразка 02 №0707-І від 30.12.2016 р. ДШ
10 Наказ про організацію надання додаткових платних освітніх послуг 04 №0071-І від 13.02.2017 р. ДШ
11 Свідоцтво про проходження короткострокових курсів 01 №0148-І від 15.03.2017 р. ДШ
12 Договір про надання освітньої послуги за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації для фахівців з вищою освітою 01 №0180-І від 06.04.2017 р. ДШ
13 Договір про надання освітньої послуги в частині підготовки інтерна, клінічного ординатора між СумДУ та фізичною (юридичною) особою 01 №0324-І від 26.06.2017 р. ДШ
1 Заява-замовлення про надання платної послуги 01 №569-І від 18.06.2013 р. ДШ
2 Інформація про надані платні послуги 01 №569-І від 18.06.2013 р. ДД
3 Розподіл коштів, що отримані за надання платних послуг 01 №569-І від 18.06.2013 р. ДШ
4 Акт виконаних робіт з перекладацьких послуг 01 Положення про центр, №571-І від 01.07.2014 р. ДШ
5 Службова записка щодо зарахування коштів на субрахунок підрозділу (за відсутності інших визначених механізмів) 01 №0389-І від 19.05.2016 р. ДШ
6 Службова записка про переведення коштів з субрахунку на субрахунок іншого підрозділу 01 №0389-І від 19.05.2016 р. ДШ
7 Службова записка щодо надання перекладацьких послуг 02 №0444-І від 21.06.2016 р. ДШ
8 Договір про надання платних освітніх послуг юридичній особі, яка не є бюджетною установою 02 №0553-І від 27.09.2016 р. ДШ
9 Договір про надання платних послуг бюджетній установі 02 №0553-І від 27.09.2016 р. ДШ
10 Договір про надання платних послуг юридичній особі, яка не є бюджетною установою 02 №0553-І від 27.09.2016 р. ДШ
11 Акт приймання-передачі послуг за договором 02 №0553-І від 27.09.2016 р. ДШ
12 Акт приймання-передачі послуг за договором (передбачає попередню оплату послуг) 02 №0553-І від 27.09.2016 р. ДШ
13 Службова записка щодо забезпечення надання послуг у СОЦ "Універ" 01 №0562-І від 04.10.2016 р. ДШ
14 Кошторис планових витрат на надання додаткових платних послуг відповідним підрозділом СумДУ 01 №0057-І від 08.02.2017 р. ДШ
15 Наказ про організацію надання додаткових платних послуг відповідним підрозділом СумДУ 02 №0285-І від 12.06.2017 р. ДШ
1 Документи відсутні
1 Службова записка/наказ щодо відрядження у межах України 01 №240-І від 18.03.2013 р. ДД
2 Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 04 №0337-І від 18.04.2016 р. ДШ
3 Службова записка/наказ щодо відрядження за кордон 02 № 0493-І від 28.07.2016 р. ДШ
4 Звіт про результати службового відрядження за кордон 02 № 0493-І від 28.07.2016 р. ДШ
5 Службова записка/наказ щодо змін умов відрядження 03 №0673-І від 07.12.2016 р. ДШ
6 Службова записка/наказ щодо змін умов відрядження за кордон 01 №0305-І від 19.06.2017 р. ДШ
1 Службова записка щодо надання приміщення комплексу громадського харчування для проведення кави-брейк 01 №1205-І від 28.12.2015 р. ДШ
2 Службова записка щодо надання приміщення комплексу громадського харчування для проведення заходів структурними підрозділами університету 01 №1205-І від 28.12.2015 р. ДШ
3 Заява про надання приміщення комплексу громадського харчування для проведення заходу (свята, весілля, ювілеї, зустрічі, ритуальні тощо) 01 №1205-І від 28.12.2015 р. ДШ
1 Замовлення на виконання робіт Центром колективного користування металообробним обладнанням 01 Рішення ректора, 14.05.2011 р. ДШ
2 Кошторис витрат на виконання робіт Центром Колективного користування металообробним обладнанням згідно замовлення 01 Рішення ректора, 14.05.2011 р. ДШ
3 Акт приймання-здачі виконаних робіт Центром колективного користування металообробним обладнанням за замовленням 01 Рішення ректора, 14.05.2011 р. ДШ
4 Службова записка щодо проведення ремонтів приміщень 01 №0318-І від 31.03.2016 р. ДД
5 Службова записка щодо виготовлення меблів 01 №0318-І від 31.03.2016 р. ДШ
6 Службова записка щодо замовлення автотранспорту структурним підрозділом університету 02 №0512-1 від 02.11.2017 р. ДШ
1 Службова записка щодо надання доступу до мережі Інтернет в комп’ютерних учбових класах 01 Рішення ректора, 01.12.2012.р. ДД
2 Службова записка щодо надання обладнання у користування 01 №0561-І від 03.10.2016 р. ДД
3 Службова записка щодо тимчасового перенесення комп'ютерного, мультимедійного та телекомунікаційного обладнання 01 №0573-І від 10.10.2016 р. ДД
4 Службова записка щодо заміни комп'ютерного, мультимедійного та телекомунікаційного обладнання 01 №0573-І від 10.10.2016 р. ДД
5 Службова записка щодо надання прав адміністрування комп'ютерного та мережевого обладнання 01 №0573-І від 10.10.2016 р. ДД
6 Службова записка щодо технічного супроводу при проведенні заходу 02 №0290-І від 14.06.2017 р. ДД
7 Службова записка щодо технічного обслуговування мультимедійного обладнання 02 №0290-І від 14.06.2017 р. ДД
8 Службова записка щодо технічного обслуговування периферійного обладнання 02 №0290-І від 14.06.2017 р. ДД
9 Службова записка щодо програмного забезпечення 02 №0465-І від 13.10.2017 р. ДД
10 Службова записка щодо підключення (налагодження) периферійного обладнання 02 №0465-І від 13.10.2017 р. ДД
11 Службова записка щодо підключення устаткування до локальної мережі СумДУ та надання доступу до Інтернет 02 №0465-І від 13.10.2017 р. ДД
12 Службова записка щодо обслуговування телекомунікаційної мережі та допоміжних систем 02 №0465-І від 13.10.2017 р. ДД
13 Журнал ознайомлення з інструкцією користувача комп'ютеризованого робочого місця 01 №0484-І від 24.10.2017 р. ДШ
14 Службова записка щодо створення корпоративної електронної поштової скриньки 01 №0543-І від 28.11.2017 р. ДД
15 Службова записка щодо надання доступу до АС "Університет" 01 №0561-І від 07.12.2017 р. ДД
16 Службова записка щодо ремонту, заправки або видачі нового картриджу 03 №0200-І від 15.03.2018 р. ДД
17 Службова записка щодо технічного обслуговування комп'ютерного, телекомунікаційного та мережевого обладнання 04 №0209-І від 19.03.2018 р. ДШ
18 Службова записка щодо придбання комп’ютерної техніки/мультимедійного обладнання/комплектуючих та іншого устаткування 02 №0222-І від 21.03.18 р. ДШ
19 Журнал ознайомлення з інструкцією користування корпоративною електронною поштою 01 №0349-І від 05.05.2018 р. ДШ
1 Обгрунтування укладення договору на закупівлю товарів/робіт/послуг без проведення електронних допорогових закупівель 02 №0029-І від 26.01.2017 р. ДШ
2 Технічне завдання (зміни до технічного завдання) для проведення електронної закупівлі 02 №0029-І від 26.01.2017 р. ДШ
3 План закупівель (зміни до плану закупівель) 03 №0046-І від 02.02.2017 р. ДШ
Приклад заповнення плану закупівель
1 Вимога на отримання матеріальних цінностей зі складу 01 №606-І від 24.07.2012 р. ДШ2)
2 Повідомлення щодо дозволу на переміщення майна за межі університету 01 Рішення ректора, 01.06.2012 р. ДШ
3 Накладна на передачу матеріальних цінностей при зміні матеріально-відповідальної особи 01 Рішення ректора, 20.03.2014 р. ДШ
4 Акт про списання лабораторного обладнання, непридатного для використання, а також приладів, наочних посібників, господарського реманенту і постільних речей 01 Рішення ректора, 20.03.2014 р. ДШ
5 Акт з витрат матеріалів 01 Рішення ректора, 20.03.2014 р. ДШ
6 Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність 01 №1128-І від 08.12.2015 р. ДШ
7 Акт приймання-передачі майна за договором відповідального зберігання майна 01 №0419-І від 06.06.2016 р. ДШ
8 Службова записка щодо оприбуткування матеріальних цінностей, які отримані у якості благодійної допомоги 02 №0558-І від 30.09.2016 р. ДШ
9 Службова записка щодо призначення матеріально відповідальної особи 02 №0558-І від 30.09.2016 р. ДШ
10 Службова записка щодо призначення робочої інвентаризаційної комісії 02 №0558-І від 30.09.2016 р. ДД
11 Акт приймання-передачі основних засобів за операціями з безоплатного надходження 01 №0669-І від 05.12.2016 р. ДШ
12 Акт списання групи основних засобів 01 №0669-І від 05.12.2016 р. ДШ
13 Акт списання основних засобів (часткової ліквідації) 02 №0669-І від 05.12.2016 р. ДШ
14 Акт внутрішнього переміщення основних засобів 01 №0669-І від 05.12.2016 р. ДШ
15 Службова записка щодо використання особистих речей для поліпшення умов праці 02 №0673-І від 07.12.2016 р. ДШ
16 Договір відповідального зберігання майна 02 №0673-І від 07.12.2016 р. ДШ
17 Роздаткова відомість запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів 01 №0527-І від 14.11.2017 р. ДШ
18 Книга обліку запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) 01 №0527-І від 14.11.2017 р. ДШ
19 Заява про надання благодійної допомоги у якості матеріальних цінностей 02 №0527-І від 14.11.2017 р. ДШ
20 Службова записка про надання дозволу на використання за межами університету комп’ютерного обладнання 02 №0225-І від 22.03.2018 р. ДШ
21 Акт приймання-передачі відремонтованих основних засобів з частковим списанням вилучених матеріалів 01 №0371-І від 17.05.2018 р. ДШ
22 Акт приймання-передачі модернізованих основних засобів 01 №0371-І від 17.05.2018 р. ДШ
23 Акт розкомплектування основних засобів з частковим списанням вилучених пристроїв 01 №0371-І від 17.05.2018 р. ДШ
24 Акт створення (складання) основних засобів 01 №0371-І від 17.05.2018 р. ДШ
1 Службова записка щодо утилізації макулатури 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
2 Службова записка щодо утилізації металобрухту 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
3 Службова записка щодо утилізації макулатури 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
4 Службова записка щодо утилізації металобрухту 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
5 Службова записка щодо прийому макулатури 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
6 Службова записка щодо прийому металобрухту 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
7 Довідка щодо прийому макулатури 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
8 Довідка щодо прийому металобрухту 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
9 Інформація щодо утилізації макулатури 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
10 Інформація щодо утилізації металобрухту 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
1 Картка обліку робочого часу працівника у несприятливих умовах (крім професорсько-викладацького складу) 02 Положення про оцінку умов праці, Вчена рада, протокол №3 від 18.10.12 р. ДШ
2 Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності 01 Положення з питань охорони праці, №630-І від 19.07.2013 р. ДШ
3 Розпорядження про стажування працівника 01 Положення з питань охорони праці, №630-І від 19.07.2013 р. ДШ
4 Розпорядження про допуск працівника до самостійної роботи 01 Положення з питань охорони праці, №630-І від 19.07.2013 р. ДШ
5 Табель обліку використання робочого часу 01 Рішення ректора від 20.03.2014 р. ДШ
6 Службова записка щодо дозволу роботи у вихідні, святкові дні та вечірні часи 01 №0172-І від 23.02.2016 р. ДШ
7 Графік роботи на умовах неповного робочого дня для категорій адміністративно-управлінського, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу, персоналу НДЧ (у тому числі виконавців НДР) та осіб, що навчаються 01 №0219-І від 12.05.2017 р. ДШ
8 Графік роботи за сумісництвом для категорій адміністративно-управлінського, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу та НДЧ (у тому числі виконавців НДР) 01 №0219-І від 12.05.2017 р. ДШ
9 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на першу групу з електробезпеки 01 №0254-І від 22.05.2017 р. ДШ
10 Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці 01 №0486-І від 25.10.2017 р. ДШ
11 Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки 01 №0486-І від 25.10.2017 р. ДШ
12 Довідка про ознайомлення працівника з посадовими інструкціями 03 №0500-І від 30.10.2017 р. ДШ
13 Довідка про ознайомлення працівника з робочими інструкціями 03 №0500-І від 30.10.2017 р. ДШ
14 Журнал обліку ознайомлення з типовими (робочими) інструкціями та додатками до них 01 №0508-І від 31.10.2017 р. ДШ
1 Бланк наказу університету 01 Рішення ректора, 14.08.2015 р. ДШ
2 Службова записка про зняття з контролю документа зі строком виконання 01 №0054-І від 26.01.2016 р. ДШ
3 Службова записка про перенесення строку виконання документа 01 №0054-І від 26.01.2016 р. ДШ
4 Службова записка про зміну виконавця документу 01 №0174-І від 04.04.2017 р. ДШ
5 Службова записка щодо видачі оригіналів установчих документів 02 №0174-І від 04.04.2017 р. ДШ
6 Службова записка щодо відправлення кореспонденції 02 №0174-І від 04.04.2017 р. ДД
7 Службова записка щодо виготовлення печаток та штампів 03 №0174-І від 04.04.2017 р. ДШ
1 Акт про передачу матеріалів з контролю успішності студентів до архіву університету для зберігання та послідуючого знищення у встановлені терміни 02 №0751-І від 09.09.2015 р. ДШ
2 Опис дипломних проектів (робіт) або випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів (додаток до Акту про передачу документів (справ) до архіву та їх знищення) 02 №0751-І від 09.09.2015 р. ДШ
3 Службова записка щодо видачі з архіву матеріалів з контролю успішності студентів 01 №0221-І від 09.03.2016 р. ДД
4 Акт про передачу документів (справ) до архіву університету для зберігання з послідуючою передачею до Державного архіву Сумської області або знищенням у встановлені терміни 02 №0174-І від 04.04.2017 р. ДШ
5 Акт про знищення документів (справ) тимчасового та тривалого зберігання, які не підлягають внесенню до Національного архівного фонду 02 №0174-І від 04.04.2017 р. ДШ
6 Акт про знищення матеріалів з контролю успішності студентів 04 №0174-І від 04.04.2017 р. ДШ

Скорочення:

ДШ -  перегляд, збереження та друк не заповненого шаблону документу (475)
ДД -  заповнення форми, перегляд, збереження та друк сформованого документу (79)
ЕД -  заповнення форми, перегляд, збереження та друк сформованого документу з можливістю електронного документообігу
1) -  шаблони мають силу нормативного документу
2) -  вказує на наявність шаблону документу, також виготовленого у типографії
3) -  додатково до зазначеного в інших розділах Реєстру.
При підготовці проектів наказів та у разі наявності двох рівнів автоматизації використовувати тільки другий рівень автоматизації (ДД – заповнення форми документу, перегляд, збереження та друк сформованого документу). Перший рівень автоматизації (ДШ – перегляд, збереження або друк незаповненого шаблону) в цьому випадку використовується лише для перегляду шаблону документу. Рукописне заповнення шаблону наказу не застосовувати.