Waiting
SumDU

РЕЄСТР
форм документів сервісу системи управління якістю діяльності
«Шаблони документів СумДУ»

Перелік шаблонів документів реєстру 1)

№ з/п Назва документу Версія
шаблону
Дата
затвердження
Ступінь
автоматизації
1. Питання кадрового забезпечення
1.1. Загальні кадрові питання. Інформація щодо персональних даних. Штатний розпис
1 Службова записка щодо внесення змін до штатного розпису 02 №0562-І від 04.10.2016 р. ДД
2 Заява про зміну прізвища співробітника 03 №0610-І від 01.11.2016 р. ДД
3 Заява про зміну прізвища особи, що навчається 06 №0634-І від 10.11.2016 р. ДД
4 Наказ про зміну прізвища (імені) студента, слухача 07 №0285-І від 12.06.2017 р. ДД
5 Службова записка щодо попереднього узгодження заміщення вакантної посади 04 №0096-І від 02.02.2018 р. ДД
6 Згода на збір та обробку персональних даних працівників 02 №0096-І від 02.02.2018 р. ДШ
7 Повідомлення про конфлікт інтересів 01 №0215-І від 19.03.2018 р. ДД
8 Службова записка щодо пропозицій врегулювання конфлікту інтересів 01 №0215-І від 19.03.2018 р. ДШ
9 Наказ щодо врегулювання конфлікту інтересів 01 №0239-І від 28.03.2018 р. ДД
10 Резюме 02 №0557-І від 30.07.2019 р. ДД
1.2. Прийом та звільнення працівників (крім категорії науково-педагогічних працівників)
1 Заява щодо звільнення персоналу науково-дослідної частини (у тому числі виконавців НДР) 01 №0212-І від 03.03.2016 р. ДД
2 Заява щодо звільнення працівника (крім персоналу НДЧ, у т.ч. виконавців НДР) 04 №0193-І від 19.04.2017 р. ДД
3 Заява щодо прийняття на роботу до особового складу 03 №0408-І від 07.09.2017 р. ДД
4 Заява щодо прийняття на роботу до особового складу науково-дослідної частини 02 №0408-І від 07.09.2017 р. ДД
5 Заява щодо продовження строку роботи на посаді /переведення на посаду/ (для категорій працівників адміністративно-управлінського, адміністративно-господарського та учбово-допоміжного персоналу) 03 №0428-І від 19.09.2017 р. ДД
6 Заява щодо продовження строку роботи на посаді/переведення на іншу посаду/персоналу науково-дослідної частини (у тому числі виконавців НДР) 02 №0428-І від 19.09.2017 р. ДД
7 Службова записка щодо узгодження продовження строку роботи на посаді /переведення на посаду/ (для категорій працівників адміністративно-управлінського, адміністративно-господарського та учбово-допоміжного персоналу) 04 №0281-І від 06.04.2018 р. ДД
1.3. Цивільно-правові договори та договори підряду
1 Договір підряду 01 №0167-І від 01.03.2018 р. ДШ
2 Календарний план виконання робіт за договором підряду 01 №0167-І від 01.03.2018 р. ДШ
3 Цивільно-правовий договір 01 №0167-І від 01.03.2018 р. ДШ
4 Розподіл винагороди за договором підряду 02 №0634-І від 11.09.2019 р. ДШ
5 Акт приймання-здачі робіт за договором підряду 02 №0634-І від 11.09.2019 р. ДД
6 Розподіл винагороди по цивільно-правовому договору 02 №0634-І від 11.09.2019 р. ДШ
7 Акт прийому наданих послуг за цивільно-правовим договором 02 №0634-І від 11.09.2019 р. ДД
8 Цивільно-правовий договір щодо надання послуг з рецензування 02 №0879-І від 30.10.2020 р. ДШ
9 Акт прийому наданих послуг за цивільно-правовим договором (щодо надання послуг з рецензування) 02 №0879-І від 30.10.2020 р. ДД
10 Розподіл винагороди за цивільно-правовим договором (щодо надання послуг з рецензування) 02 №0879-І від 30.10.2020 р. ДШ
1.4. Організація конкурсного відбору науково-педагогічних працівників
1 Службова записка щодо оголошення конкурсу на заміщення посади науково-педагогічного працівника 02 №1149-І від 14.12.2015 р. ДД
2 Витяг з протоколу засідання кафедри щодо заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника 02 №0133-І від 15.02.2016 р. ДД
3 Форма бюлетеня для таємного голосування щодо заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника 03 №0581-І від 17.10.2016 р. ДД
4 Заява щодо участі в конкурсі на заміщення посади науково-педагогічного працівника 04 №0581-І від 17.10.2016 р. ДД
5 Заява щодо участі в конкурсному відборі на заміщення посади науково-педагогічного працівника 04 №0581-І від 17.10.2016 р. ДД
6 Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту (факультету) щодо заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника 03 №0190-І від 07.03.2018 р. ДД
7 Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії інституту (факультету) щодо заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника 02 №0190-І від 07.03.2018 р. ДД
8 Інформаційна довідка щодо відповідності професійно-кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на заміщення посади (укладення контракту на новий термін) професорсько-викладацького складу (за основним штатом) 10 №0656-І від 25.09.2018 р. ДШ
1.5. Прийняття, переведення, продовження роботи за посадами науково-педагогічних працівників та на умовах погодинної оплати; укладання відповідних контрактів
1 Заява щодо прийняття на посаду ПВС за сумісництвом або за основним місцем роботи у поєднанні з навчанням 04 №0415-I від 12.09.2017 р. ДД
2 Заява щодо педагогічної роботи з погодинною оплатою праці 03 №0440-І від 25.09.2017 р. ДД
3 Заява щодо прийняття на посаду науково-педагогічного працівника до заміщення посади за конкурсним відбором 04 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
4 Заява щодо прийняття на посаду науково-педагогічного працівника у зв'язку з обранням за конкурсом 03 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
5 Заява щодо прийняття на посаду науково-педагогічного працівника у зв'язку з заміщенням її за конкурсним відбором 03 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
6 Заява щодо переведення на посаду науково-педагогічного працівника у зв'язку з обранням за конкурсом 03 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
7 Заява щодо переведення на посаду науково-педагогічного працівника у зв'язку з заміщенням її за конкурсним відбором 03 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
8 Заява щодо продовження строку роботи на попередній посаді науково-педагогічного працівника без проведення конкурсного відбору 03 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
9 Заява щодо продовження строку роботи на попередній посаді науково-педагогічного працівника у зв'язку з обранням за конкурсом 03 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
10 Заява щодо продовження строку роботи на попередній посаді науково-педагогічного працівника у зв'язку з заміщенням її за конкурсним відбором 03 №0513-І від 02.11.2017 р. ДД
11 Заява щодо прийняття на посаду викладача-стажиста 01 №0152-І від 21.02.2018 р. ДШ
12 Контракт з науково-педагогічним працівником 04 №0656-І від 25.09.2018 р. ДД
13 Заява щодо зміни умов праці на посаді ПВС (повна ставка або її частина) 05 №0300-І від 20.04.2019 р. ДД
14 Заява щодо переведення на посаду науково-педагогічного працівника до заміщення посади за конкурсним відбором 05 №0132-І від 10.02.2020 р. ДД
1.6. Підвищення кваліфікації співробітників
1 Договір щодо участі педагогічного (науково-педагогічного) працівника СумДУ у програмі академічної мобільності з метою підвищення кваліфікації за кордоном 03 №0714-І від 18.10.2018 р. ДШ
2 Службова записка щодо направлення викладачів на курси підвищення кваліфікації з англійської мови 02 №0714-І від 18.10.2018 р. ДШ
3 Договір про надання освітньої послуги з підвищення кваліфікації між СумДУ та юридичною (фізичною) особою 01 №0090-І від 01.02.2019 р. ДШ
4 Звіт про результати стажування у СумДУ 05 №0572-І від 01.07.2020 р. ДШ
5 Заява про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічного (педагогічного) працівника СумДУ до іншої організації (установи) 02 №0572-І від 01.07.2020 р. ДШ
6 Службова записка щодо участі педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників СумДУ у програмах підвищення кваліфікації та стажуванні 01 №0572-І від 01.07.2020 р. ДШ
7 Програма підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників 01 №0572-І від 01.07.2020 р. ДШ
8 Індивідуальна програма стажування науково-педагогічного (педагогічного) працівника 02 №0572-І від 01.07.2020 р. ДШ
9 Звіт про результати підвищення кваліфікації за накопичувальною системою 04 №0572-І від 01.07.2020 р. ДШ
1.7. Присвоєння вчених звань
1 Заява щодо розгляду питання про присвоєння вченого звання 01 №0442-І від 17.06.2016 р. ДШ
2 Витяг з протоколу засідання кафедри (структурного підрозділу) щодо присвоєння вченого звання 01 №0442-І від 17.06.2016 р. ДШ
3 Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту (факультету), наукової ради університету щодо присвоєння вченого звання 01 №0442-І від 17.06.2016 р. ДД
4 Бюлетень для таємного голосування при присвоєнні вченого звання професора (доцента, старшого дослідника) 01 №0442-І від 17.06.2016 р. ДД
5 Протокол засідання лічильної комісії щодо присвоєння вченого звання 01 №0442-І від 17.06.2016 р. ДД
1.8. Вибори ректора
1 Бюлетень таємного голосування для обрання виборних представників для участі у виборах ректора СумДУ 01 №0936-І від 23.11.2020 р. ДШ
2 Виборчий бюлетень таємного голосування для обрання ректора СумДУ 01 №0936-І від 23.11.2020 р. ДШ
2. Навчальна діяльність
2.1. Прийняття та поновлення на навчання
1 Наказ про зарахування на навчання 01 №0533-І від 21.11.2017 р. ДД
Додаток до "Наказу про зарахування на навчання" 01 №0533-І від 21.11.2017 р. ДШ
2 Наказ про зарахування осіб у зв'язку з переведенням з іншого закладу вищої освіти 01 №0167-І від 01.03.2018 р. ДД
3 Наказ про поновлення здобувачів вищої освіти для проходження повторної підсумкової атестації 01 №0656-І від 25.09.2018 р. ДШ
4 Наказ про поновлення здобувачів вищої освіти, які навчалися в інших ЗВО 01 №0707-І від 16.10.2018 р. ДШ
5 Наказ про поновлення здобувачів вищої освіти, які навчалися у СумДУ 02 №0720-І від 19.10.2018 р. ДШ
6 Службова записка щодо конкурсних пропозицій 01 №0553-І від 26.07.2019 р. ДШ
7 Заява щодо поновлення на навчання 02 №0148-І від 11.02.2020 р. ДД
2.2. Рух контингенту
1 Заява про переведення на вакантне місце державного замовлення 01 №0408-І від 31.05.2016 р. ДД
2 Заява щодо допуску до занять у зв'язку із завершенням терміну академічної відпустки 01 №0570-І від 06.10.2016 р. ДШ
3 Заява щодо переведення на навчання за іншою спеціальністю та (або) формою навчання 02 №0621-І від 04.11.2016 р. ДД
4 Заява щодо надання академічної відпустки 01 №0621-І від 04.11.2016 р. ДШ
5 Перевідний наказ 01 №0525-І від 09.11.2017 р. ДД
6 Наказ про зміну джерела фінансування навчання здобувачів вищої освіти 02 №0593-І від 26.12.2017 р. ДШ
7 Наказ про переведення осіб, що навчаються в університеті, у т.ч. в інший структурний підрозділ, зі зміною або без зміни спеціальності, форми навчання 01 №0138-І від 16.02.2018 р. ДШ
8 Наказ про допуск до занять здобувачів вищої освіти у зв'язку з завершенням терміну відпустки 02 №0720-І від 19.10.2018 р. ДШ
9 Наказ про надання відпустки здобувачам вищої освіти 01 №0721-І від 19.10.2018 р. ДШ
10 Розпорядження про відсторонення від відвідування занять 01 №0540-І від 15.07.2019 р. ДШ
11 Розпорядження про допуск до відвідування занять 01 №0540-І від 15.07.2019 р. ДД
2.3. Відрахування осіб, які навчаються. Випуск
1 Заява щодо відрахування за власним бажанням 01 №0621-І від 04.11.2016 р. ДШ
2 Обхідний лист студента денної форми навчання 01 №0320-І від 23.06.2017 р. ДШ
3 Наказ про завершення навчання 01 №0525-І від 09.11.2017 р. ДШ
Додаток до наказу "Про завершення навчання" 01 №0525-І від 09.11.2017 р. ДШ
4 Обхідний лист студента заочної (дистанційної) форми навчання 02 №0548-І від 30.11.2017 р. ДШ
5 Наказ про відрахування здобувачів вищої освіти 03 №0845-І від 19.11.2019 р. ДШ
2.4. Спеціальності. Освітні програми
1 Освітньо-професійна або освітньо-наукова програма 01 №0451-І від 04.10.2017 р. ДШ
2 Каталог освітніх програм 01 №0431-І від 01.06.2018 р. ДД
3 Профіль освітньої програми 01 №0431-І від 01.06.2018 р. ДШ
4 Перелік компонентів освітньої програми 01 №0431-І від 01.06.2018 р. ДШ
5 Обгрунтування необхідності відкриття освітньої програми 01 №0553-І від 26.07.2019 р. ДШ
6 Наказ про утворення Групи забезпечення спеціальності 01 №0645-І від 12.09.2019 р. ДШ
7 Наказ про створення Робочої проєктної групи 01 №0645-І від 12.09.2019 р. ДШ
8 Наказ про утворення Проєктної групи освітньої діяльності 01 №0033-І від 15.01.2021 р. ДШ
9 Наказ про внесення змін до складу Групи забезпечення спеціальності 01 №0033-І від 15.01.2021 р. ДШ
10 Наказ про внесення змін до складу Робочої проєктної групи 01 №0033-І від 15.01.2021 р. ДШ
2.5. Ліцензійна та акредитаційна експертиза
1 Наказ про проведення акредитаційної експертизи 02 №0285-І від 12.06.2017 р. ДД
2 Наказ про проведення ліцензійної експертизи освітніх послуг в сфері вищої освіти 02 №0285-І від 12.06.2017 р. ДД
3 Наказ про проведення ліцензійної експертизи освітніх послуг в сфері професійної освіти 03 №0260-І від 02.04.2018 р. ДД
4 Інформація про дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення освітньої діяльності на початковому рівні вищої освіти 01 №0431-І від 01.06.2018 р. ДШ
5 Інформація про дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення освітньої діяльності на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 01 №0431-І від 01.06.2018 р. ДШ
6 Інформація про дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти 01 №0431-І від 01.06.2018 р. ДШ
7 Інформація про дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 01 №0431-І від 01.06.2018 р. ДШ
8 Інформація про дотримання ліцензійних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності 01 №0431-І від 01.06.2018 р. ДШ
2.6. Організація та методичне забезпечення навчального процесу
1 Реєстраційна заявка слухача відкритих електронних навчальних курсів "Екзаменаріум" 01 №0037-І від 20.01.2016 р. ДД
2 Заява щодо проведення додаткових занять 01 №0160-І від 22.02.2019 р. ДД
3 Робоча програма навчальної дисципліни (укр.) 02 №0586-І від 28.08.2019 р. ДШ
4 Робоча програма навчальної дисципліни (англ.) 02 №0586-І від 28.08.2019 р. ДШ
5 Силабус навчальної дисципліни (укр.) 02 №0586-І від 28.08.2019 р. ДШ
6 Силабус навчальної дисципліни (англ.) 02 №0586-І від 28.08.2019 р. ДШ
7 Наказ про створення інклюзивної групи 01 №0823-І від 11.11.2019 р. ДД
8 Заява здобувача вищої освіти щодо переведення на навчання у інклюзивній групі 01 №0823-І від 11.11.2019 р. ДШ
9 Заява законного представника здобувача вищої освіти щодо переведення на навчання у інклюзивній групі 01 №0823-І від 11.11.2019 р. ДШ
2.7. Організація проходження практики
1 Заява про встановлення (зміну) термінів практики 02 №0528-І від 15.11.2017 р. ДШ
2 Наказ про встановлення (зміну) термінів практики 01 №0528-І від 15.11.2017 р. ДШ
3 Заява про проходження практики в структурному підрозділі університету 01 №0772-І від 25.09.2020 р. ДШ
4 Пропозиції щодо розподілу здобувачів вищої освіти для проходження практики в структурному підрозділі університету 01 №0772-І від 25.09.2020 р. ДШ
2.8. Конкурси інноваційно-педагогічної спрямованості
1 Заявка щодо участі у конкурсі кращих колекцій навчальних матеріалів, опублікованих у відкритому доступі на OCW СумДУ 01 Положення про конкурс на кращу колекцію матеріалів ДД
2 Заявка на участь у конкурсі "Інновації ІКТ для сучасної освіти ICT4EDU" 01 №0274-І від 09.04.2019 р. ДД
3 Конкурс "Інновації ІКТ для сучасної освіти ICT4EDU". Опис навчально-методичної розробки 01 №0274-І від 09.04.2019 р. ДШ
4 Заявка учасника конкурсу "Педагогічні інновації СумДУ" 01 №0493-І від 26.06.2019 р. ДШ
5 Експертний висновок. Конкурс "Педагогічні інновації СумДУ" 01 №0493-І від 26.06.2019 р. ДД
6 Підсумки оцінювання конкурсних проектів поданих на конкурс "Педагогічні інновації СумДУ" 01 №0493-І від 26.06.2019 р. ДШ
2.9. Індивідуальна підготовка за навчальним планом із поглибленою науковою складовою
1 Заява щодо переводу на індивідуальну підготовку за навчальним планом із поглибленою науковою складовою 02 Положення про підготовку студентів, №1071-І від 18.12.14 р. ДД
2 Подання щодо переводу на індивідуальну підготовку за навчальним планом із поглибленою науковою складовою 02 Положення про підготовку студентів, №1071-І від 18.12.14 р. ДШ
3 Індивідуальний навчальний план із поглибленою науковою складовою 02 Положення про підготовку студентів, №1071-І від 18.12.14 р. ДШ
4 Робоча програма навчальної дисципліни індивідуального навчального плану із поглибленою науковою складовою 01 Положення про підготовку студентів, №1071-І від 18.12.14 р. ДШ
5 Семестровий звіт про виконання індивідуального навчального плану з поглибленою науковою складовою 01 Положення про підготовку студентів, №1071-І від 18.12.14 р. ДШ
6 Звіт про підсумки виконання індивідуального навчального плану з поглибленою науковою складовою 01 Положення про підготовку студентів, №1071-І від 18.12.14 р. ДШ
7 Анотація навчальної дисципліни індивідуального навчального плану із поглибленою науковою складовою 01 Положення про підготовку студентів, №1071-І від 18.12.14 р. ДД
8 Наказ щодо переведення на навчання за індивідуальним планом із поглибленою науковою складовою 03 №0285-І від 12.06.2017 р. ДД
2.10. Навчання за індивідуальним графіком
1 Заява щодо переведення на навчання за індивідуальним графіком 04 №0872-І від 02.12.2019 р. ДД
2 Індивідуальний графік навчання 04 №0872-І від 02.12.2019 р. ДШ
3 Індивідуальний графік навчання аспіранта 01 №0872-І від 02.12.2019 р. ДШ
4 Наказ про переведення на навчання за індивідуальним графіком 04 №0911-І від 13.12.2019 р. ДШ
2.11. Організація контролю знань (крім атестації здобувачів вищої освіти)
1 Заява щодо перезарахування дисциплін 01 №0349-І від 25.04.2016 р. ДШ
2 Заява щодо дострокової здачі екзаменаційної сесії 01 №0507-І від 11.08.2016 р. ДД
3 Наказ про дострокову здачу екзаменаційної сесії 01 №0555-І від 04.12.2017 р. ДШ
4 Наказ про продовження термінів екзаменаційної сесії 01 №0555-І від 04.12.2017 р. ДШ
5 Розпорядження про продовження термінів екзаменаційної сесії 01 №0555-І від 04.12.2017 р. ДШ
6 Наказ про проведення комплексних контрольних робіт для перевірки знань студентів при проведенні акредитаційної експертизи 03 №0260-І від 02.04.2018 р. ДШ
7 Відомість обліку успішності 05 №0376-І від 24.05.2019 р. ДШ
8 Освітня декларація неформальної освіти 01 №0077-І від 29.01.2020 р. ДШ
9 Заява щодо продовження екзаменаційної сесії 02 №0866-І від 28.10.2020 р. ДШ
10 Наказ про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт 03 №0901-І від 10.11.2020 р. ДШ
2.12. Атестація здобувачів вищої освіти
1 Заява щодо дострокового проходження підсумкової атестації 01 №0507-І від 11.08.2016 р. ДШ
2 Наказ про дострокове проходження підсумкової атестації 01 №0555-І від 04.12.2017 р. ДШ
3 Наказ про продовження строку навчання для проходження підсумкової атестації 01 №0562-І від 07.12.2017 р. ДШ
4 Подання до екзаменаційної комісії з атестації здобувача вищої освіти щодо присудження освітнього ступеня 03 №0043-І від 22.01.2020 р. ДШ
5 Протокол засідання екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти щодо складання випускного екзамену 03 №0043-І від 22.01.2020 р. ДШ
6 Протокол засідання екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти щодо розгляду випускної кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту) 03 №0043-І від 22.01.2020 р. ДШ
7 Звіт про роботу екзаменаційної комісії про результати підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 01 №0043-І від 22.01.2020 р. ДШ
8 Звіт про роботу екзаменаційної комісії щодо якісних характеристик кваліфікаційних робіт (дипломних проєктів) здобувачів вищої освіти за результатами їх захисту 01 №0043-І від 22.01.2020 р. ДШ
9 Службова записка щодо персонального складу екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти 01 №0043-І від 22.01.2020 р. ДД
10 Службова записка щодо призначення голови екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки випускників до вимог освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми та присвоєння їм відповідної кваліфікації 01 №0043-І від 22.01.2020 р. ДШ
11 Службова записка щодо преміювання викладачів за підготовку здобувачів вищої освіти до захисту кваліфікованих робіт іноземними мовами 01 №0474-І від 05.06.2020 р. ДШ
2.13. Документи студента та випускника
1 Сертифікат з дисципліни, що викладалася іноземним фахівцем 01 №865-І від 24.10.2014 р. ДШ
2 Диплом про вищу освіту державного зразка 02 №0707-І від 30.12.2016 р. ДШ
3 Диплом про вищу освіту недержавного зразка 02 №0707-І від 30.12.2016 р. ДШ
4 Додаток до диплома бакалавра, магістра та спеціаліста 02 №0707-І від 30.12.2016 р. ДШ
5 Додаток до диплома молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) 02 №0707-І від 30.12.2016 р. ДШ
6 Академічна довідка 02 №0707-І від 30.12.2016 р. ДШ
7 Довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома 01 №0358-І від 10.05.2018 р. ДШ
2.14. Процедурні питання щодо документів студента та випускника; інформація щодо персональних даних
1 Заява щодо видачі оригіналів документів про освіту з особової справи 01 №0354-І від 27.04.2016 р. ДД
2 Заява щодо видачі додатку до диплома європейського зразка DIPLOMA SUPPLEMENT 01 №0508-І від 12.08.2016 р. ДД
3 Згода на збір та обробку персональних даних студентів 02 №0096-І від 02.02.2018 р. ДШ
4 Звіт про використання бланків документів 02 №0866-І від 28.10.2020 р. ДШ
5 Заява щодо видачі дубліката документа про вищу освіту 03 №0866-І від 28.10.2020 р. ДШ
6 Заява щодо повторної видачі студентського квитка 02 №1003-І від 11.12.2020 р. ДШ
7 Наказ щодо повторної видачі студентського квитка 02 №1003-І від 11.12.2020 р. ДШ
3. Підготовка науково-педагогічних кадрів
3.1. Вступ до аспіратури та докторантури
1 Заява щодо прикріплення здобувачем наукового ступеня 01 №0153-І від 19.02.2016 р. ДШ
2 Дослідницька пропозиція для вступу до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії 01 №0134-І від 09.03.2017 р. ДШ
3 Заява щодо вступу до аспірантури 05 №0219-І від 20.03.2018 р. ДШ
4 Договір про надання освітньої послуги в частині підготовки доктора філософії (доктора наук) між СумДУ та фізичною (юридичною) особою 02 №0751-І від 29.10.2018 р. ДШ
5 Заява щодо поновлення підготовки здобувача наукового ступеня 02 №0795-І від 19.11.2018 р. ДД
6 Заява щодо вступу до докторантури 03 №0795-І від 19.11.2018 р. ДД
3.2. Підготовка науково-педагогічних кадрів
1 Звіт аспіранта про результати виконання індивідуального плану підготовки 01 №0172-І від 23.02.2016 р. ДШ
2 Звіт здобувача наукового ступеня про результати виконання індивідуального плану підготовки 01 №0172-І від 23.02.2016 р. ДШ
3 Звіт докторанта про результати виконання індивідуального плану підготовки 01 №0172-І від 23.02.2016 р. ДШ
4 План-графік завершення роботи над дисертацією вступника до докторантури 01 №0338-І від 18.04.2016 р. ДШ
5 Лист-повідомлення щодо призначення офіційним опонентом 02 №0578-І від 15.12.2017 р. ДД
6 Службова записка щодо надання інформації з організації проведення процедури захисту дисертації 04 №0409-І від 30.05.2018 р. ДД
7 Договір про надання освітньої послуги з підготовки та організації проведення процедури захисту дисертацій у спеціалізованих вчених радах між СумДУ та фізичною (юридичною) особою 02 №0751-І від 29.10.2018 р. ДШ
8 Службова записка щодо надання дозволу на розсилку авторефератів 03 №0790-І від 13.11.2018 р. ДД
9 Службова записка про зміну наукового керівника (консультанта) 02 №0795-І від 19.11.2018 р. ДШ
10 Службова записка про зміну форми підготовки в аспірантурі 02 №0795-І від 19.11.2018 р. ДД
11 Заява щодо надання переривання підготовки здобувачу наукового ступеня 03 №0795-І від 19.11.2018 р. ДШ
12 Службова записка про зміну наукової спеціальності 02 №0795-І від 19.11.2018 р. ДШ
13 Академічна довідка здобувача ступеня доктора філософії Transcript of Records 01 №0519-І від 08.07.2019 р. ДШ
14 Заява про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії 02 №0280-І від 17.03.2020 р. ДШ
15 Заява про розгляд вченою радою питання затвердження рецензентів для попередньої експертизи дисертаційної роботи на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії 02 №0280-І від 17.03.2020 р. ДШ
3.3. Наукове стажування
1 Заява щодо прийняття на наукове стажування громадянина України 01 №0367-І від 02.08.2017 р. ДД
2 Дослідницька пропозиція для прийняття на наукове стажування здобувача ступеня доктора філософії (доктора наук) 01 №0367-І від 02.08.2017 р. ДД
3 Витяг з протоколу засідання кафедри щодо можливості прийняття громадянина України на наукове стажування 01 №0367-І від 02.08.2017 р. ДД
4 Договір про надання освітньої послуги зі стажування здобувача ступеня вищої освіти між СумДУ та фізичною (юридичною) особою - громадянином України 02 №0143-І від 20.02.2019 р. ДШ
3.4. Стимулювання підготовки науково-педагогічних кадрів, доплати за наукові ступені та вчені звання
1 Заява щодо доплати за наявність вченого звання 01 №0212-І від 03.03.2016 р. ДД
2 Заява щодо доплати за наявність наукового ступеню 01 №0221-І від 09.03.2016 р. ДД
3 Службова записка про преміювання наукового керівника (консультанта) дисертаційної роботи 04 №0795-І від 19.11.2018 р. ДШ
4 Службова записка про преміювання особи, яка отримала науковий ступінь 02 №0795-І від 19.11.2018 р. ДД
5 Службова записка щодо преміювання осіб, під керівництвом яких в Україні захищено 5 і більше дисертацій 01 №0128-І від 14.02.2019 р. ДД
6 Заява щодо винесення на розгляд питання відносно призначення щомісячної премії за досягнутий рівень показників з підготовки докторської дисертації 01 №0910-І від 13.11.2020 р. ДШ
7 Службова записка щодо преміювання співробітників СумДУ за досягнутий рівень показників з підготовки докторської дисертації 01 №0910-І від 13.11.2020 р. ДШ
8 Заява щодо винесення на розгляд ректора питання відносно зміни призначеної щомісячної премії за досягнутий рівень показників з підготовки докторської дисертації 01 №0910-І від 13.11.2020 р. ДШ
9 Службова записка щодо зміни обсягів преміювання співробітників СумДУ за досягнутий рівень показників з підготовки докторської дисертації 01 №0910-І від 13.11.2020 р. ДШ
10 Службова записка щодо скасування преміювання за досягнутий рівень показників з підготовки докторської дисертації 01 №0910-І від 13.11.2020 р. ДШ
4. Наукова та науково-навчальна діяльність. Захист прав інтелектуальної власності
4.1. Наукова діяльність (загальні питання)
1 Акт впровадження (використання) результатів науково-дослідної роботи (етапу НДР) у навчальний процес 01 №0527-І від 14.11.2017 р. ДД
2 Анотований звіт за виконану роботу у рамках держбюджетної НДР 01 №0544-І від 26.07.2018 р. ДШ
3 Договір на надання наукових послуг 02 №0049-І від 23.01.2020 р. ДШ
4 Договір на виконання науково-дослідних робіт 02 №0049-І від 23.01.2020 р. ДШ
5 Договір на розробку та передачу науково-технічної продукції 02 №0049-І від 23.01.2020 р. ДШ
6 Акт здачі-приймання наукових послуг 01 №0049-І від 23.01.2020 р. ДШ
7 Акт здачі-приймання науково-дослідних робіт 01 №0049-І від 23.01.2020 р. ДШ
8 Акт здачі-приймання науково-технічної продукції 01 №0049-І від 23.01.2020 р. ДШ
9 Службова записка щодо преміювання за підготовку проєкту державного наукового гранту 01 №0635-I від 24.07.2020 р. ДШ
10 Службова записка відповідно до "Положення про додаткове преміювання вчених СумДУ за особливі досягнення у науковій роботі та підготовці науково-педагогічних кадрів" 04 №0817-І від 08.10.2020 р. ДШ
4.2. Наукові заходи
1 Кошторис планових витрат на проведення наукового заходу 03 №0389-І від 19.05.2016 р. ДШ
2 Заявка на проведення наукового заходу 03 №0930-І від 20.11.2020 р ДШ
3 Наказ щодо проведення наукового заходу 05 №0930-І від 20.11.2020 р ДШ
4 Звіт про проведення наукового заходу 03 №0930-І від 20.11.2020 р ДШ
4.3. Оприлюднення результатів наукової, методичної та навчальної діяльності. Академічна доброчесність
1 Список навчально-методичних праць та/або наукових праць 01 №0322-І від 01.04.2016 р. ДШ
2 Службова записка щодо включення до порядку денного вченої ради питання про рекомендацію до видання навчального посібника (підручника), монографії 02 №0095-І від 01.02.2018 р. ДШ
3 Службова записка щодо включення до порядку денного вченої ради питання про рекомендацію до друку наукового видання 02 №0105-І від 06.02.2018 р. ДД
4 Протокол перевірки роботи на плагіат 02 №0513-І від 05.07.2019 р. ДШ
5 Plagiarism checking protocol 02 №0513-І від 05.07.2019 р. ДШ
6 Службова записка щодо створення корпоративного акаунту та розподілу документів в системах перевірки на плагіат 02 №0513-І від 05.07.2019 р. ДД
4.4. Стимулювання наукової, методичної та навчальної діяльності
1 Службова записка щодо преміювання авторів підручників, навчальних посібників, монографій 01 №0314-І від 30.03.2016 р. ДД
2 Службова записка про преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень 04 №0532-І від 19.06.2020 р. ДШ
3 Службова записка про преміювання за досягнення кількісних показників публікаційної активності 04 №0532-І від 19.06.2020 р. ДШ
4 Службова записка про преміювання за збільшення індексу Гірша 03 №0532-І від 19.06.2020 р. ДШ
5 Службова записка про преміювання за досягнення якісного рівня оприлюднення результатів наукових досліджень 02 №0532-І від 19.06.2020 р. ДШ
6 Показники наукової діяльності учасника конкурсу "Кращі молоді вчені СумДУ" 01 №1033-І від 29.12.2020 р. ДШ
7 Подання на учасника конкурсу "Кращі молоді вчені СумДУ" 01 №1033-І від 29.12.2020 р. ДШ
4.5. Наукові видання СумДУ
1 Рахунок-фактура на платні послуги з видання журналу 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДД
2 Договір про надання послуг з інформаційно-аналітичного забезпечення наукової діяльності редакційною колегією видання 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДШ
3 Акт здачі-приймання послуг з інформаційно-аналітичного забезпечення наукової діяльності редакційною колегією видання 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДШ
4 Договір про надання послуг з публікації статті у виданні 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДШ
5 Акт здачі-приймання послуг з публікації статті у виданні 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДШ
6 Угода про публікацію статті 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДШ
7 Рахунок-фактура для сплати послуг іноземними споживачами 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДШ
8 Договір про надання послуг з розміщення інформаційно-презентаційних матеріалів редакційною колегією видання 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДШ
9 Акт здачі-приймання послуг з розміщення інформаційно-презентаційних матеріалів редакційною колегією видання 01 №0314-І від 21.06.2017 р. ДД
10 Інформація щодо джерел та структури фінансування випуску наукового видання 02 №0575-І від 15.12.2017 р. ДШ
4.6. Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених СумДУ
1 Інформаційна довідка про створення наукового об'єднання 01 №0336-І від 18.04.2016 р. ДД
2 Звіт про діяльність наукового об'єднання за період 01 №0336-І від 18.04.2016 р. ДШ
3 Запит для участі у конкурсному відборі проектів на отримання гранту НТСА 02 №0767-І від 05.1.2018 р. ДШ
4 Проект кошторису гранту НТСА 02 №0767-І від 05.11.2018 р. ДД
5 Звіт про виконану роботу за грантом НТСА 02 №0767-І від 05.11.2018 р. ДШ
6 Звітний кошторис витрат отриманих коштів за грантом НТСА 02 №0767-І від 05.11.2018 р. ДД
7 Експертний висновок на отримання гранту НТСА 03 №0767-І від 05.11.2018 р. ДД
4.7. Конкурси студентських наукових робіт та олімпіади з навчальних дисциплін та спеціальностей
1 Анкета учасника ІІ етапу Олімпіади 01 №0098-І від 24.02.17 р. ДД
2 Звіт про підсумки проведення І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін (спеціальностей) 01 №0098-І від 24.02.17 р. ДД
3 Протокол засідання підкомісії при проведенні першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 02 Положення про конкурс, №0530-І від 16.11.17 р. ДШ
4 Протокол засідання апеляційної комісії при проведенні першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 02 Положення про конкурс, №0530-І від 16.11.17 р. ДД
5 Згода на збір та обробку персональних даних учасника Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 02 Положення про конкурс, №0530-І від 16.11.17 р. ДШ
6 Рецензія на наукову роботу, представлену на Конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 02 Положення про конкурс, №0530-І від 16.11.17 р. ДШ
7 Протокол засідання апеляційної комісії Конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 02 Положення про конкурс, №0530-І від 16.11.17 р. ДД
8 Відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи учасника Конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 02 Положення про конкурс, №0530-І від 16.11.17 р. ДШ
9 Протокол засідання галузевої конкурсної комісії Конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 02 Положення про конкурс, №0530-І від 16.11.17 р. ДД
10 Статистична довідка 02 Положення про конкурс, №0530-І від 16.11.17 р. ДШ
4.8. Захист прав інтелектуальної власності
1 Службова записка про проведення патентних досліджень 01 №0578-І від 15.12.2017 р. ДШ
2 Службова записка про проведення процедури розгляду заявки на отримання міжнародного охоронного документу 01 №0086-І від 30.01.2018 р. ДШ
3 Службова записка про преміювання за винахідницьку діяльність 02 №0503-І від 02.07.2018 р. ДД
4 Повідомлення про створення об'єкту авторського права 02 №0508-І від 03.07.2018 р. ДШ
5 Повідомлення про створення об'єкта права промислової власності 02 №0508-І від 03.07.2018 р. ДШ
5. Міжнародна діяльність. Академічна мобільність
5.1. Міжнародна діяльність
1 Службова записка щодо залучення іноземного громадянина до виконання наукової, науково-педагогічної або педагогічної роботи в СумДУ 01 №0691-І від 21.12.2016 р. ДД
Довідка щодо іноземного громадянина - кандидата на виконання наукової, науково-педагогічної або педагогічної роботи в СумДУ 01 №0691-І від 21.12.2016 р. ДШ
2 Звіт про результати прийому іноземних делегацій та окремих громадян у СумДУ 02 №0364-І від 23.04.2020 р. ДШ
3 Службова записка щодо прийому іноземних делегацій та окремих громадян 04 №0364-І від 23.04.2020 р. ДШ
4 Програма перебування іноземних делегацій та окремих громадян 03 №0364-І від 23.04.2020 р. ДШ
5 Службова записка щодо преміювання за особистий внесок в покращення показників міжнародної діяльності 04 №0364-І від 23.04.2020 р. ДД
6 Картка проєктної заявки на міжнародний грантовий конкурс 03 №0623-І від 16.07.2020 р. ДШ
7 Службова записка щодо преміювання за підготовку грантового проєкту 04 №0623-І від 16.07.2020 р. ДШ
8 Службова записка щодо преміювання за здобуття грантового проєкту 04 №0623-І від 16.07.2020 р. ДШ
9 Службова записка щодо продажу валюти 01 №0961-І від 03.12.2020 р. ДШ
5.2. Навчання іноземних громадян
1 Заява про прийняття на стажування (укр.) 01 №970-І від 12.12.2012 р. ДШ
2 Заява про прийняття на стажування (англ.) 01 №970-І від 12.12.2012 р. ДШ
3 Анкета іноземного студента для прийняття на стажування (укр.) 01 №970-І від 12.12.2012 р. ДШ
4 Анкета іноземного студента для прийняття на стажування (англ.) 01 №970-І від 12.12.2012 р. ДД
5 Службова записка до ДМО щодо розрахунку академічної розбіжності 01 Порядок прийому іноземних громадян, №562-І від 26.06.14 р. ДД
6 Договір про надання освітньої послуги з підготовки фахівця з вищою освітою між СумДУ та фізичною особою-іноземцем 01 №0291-І від 22.03.2016 р. ДШ
5.3. Академічна мобільність та стажування за кордоном осіб, які навчаються
1 Академічна довідка щодо навчання за програмою академічної мобільності 01 №1072-І від 18.12.2014 р. ДШ
2 Transcript of Records according to the academic mobility programme 01 №1072-І від 18.12.2014 р. ДШ
3 Угода про навчання за програмою академічної мобільності 01 №1072-І від 18.12.2014 р. ДШ
4 Learning Agreement on academic mobility program 01 №1072-І від 18.12.2014 р. ДШ
5 Угода про практичну підготовку та Зобов’язання про якість за програмою академічної мобільності 01 №1072-І від 18.12.2014 р. ДШ
6 Training Agreement and Quality Commitment on the Academic Mobility Programme 01 №1072-І від 18.12.2014 р. ДШ
7 Програма академічної мобільності 04 №0788-І від 12.11.2018 р. ДШ
8 Договір про навчання (стажування) за програмою академічної мобільності здобувача вищої освіти 05 №0788-І від 12.11.2018 р. ДШ
9 Наказ про впровадження програми академічної мобільності у рамках угоди між ЗВО 03 №0620-І від 05.09.2019 р. ДШ
10 Наказ про впровадження програми академічної мобільності за ініціативою здобувача вищої освіти 03 №0620-І від 05.09.2019 р. ДШ
11 Заява про участь у програмі тимчасового працевлаштування за кордоном 01 №0245-І від 06.03.2020 р. ДД
12 Звіт про результати участі у програмі академічної мобільності за кордоном здобувачів вищої освіти (аспірантів/докторантів) 01 №0366-І від 24.04.2020 р. ДШ
13 Службова записка щодо участі у програмі академічної мобільності за кордоном здобувачів вищої освіти (аспірантів/докторантів) 01 №0366-І від 24.04.2020 р. ДД
14 Службова записка щодо організації програми міжнародної віртуальної мобільності 01 №0626-І від 17.07.2020 р. ДШ
15 Службова записка щодо організації міжнародного віртуального наукового дослідження 01 №0626-І від 17.07.2020 р. ДШ
16 Програма міжнародної віртуальної мобільності 01 №0626-І від 17.07.2020 р. ДШ
17 Зміни до програми міжнародної віртуальної мобільності 01 №0626-І від 17.07.2020 р. ДШ
18 Програма міжнародного віртуального наукового дослідження 01 №0626-І від 17.07.2020 р. ДШ
5.4. Академмобільність співробітників університету
1 Договір щодо участі наукового (науково-педагогічного) працівника СумДУ у програмі академічної мобільності наукового спрямування 02 №0394-І від 31.08.2017 р. ДШ
2 Договір щодо участі педагогічного (науково-педагогічного) працівника СумДУ у програмі академічної мобільності з метою викладання за кордоном 03 №0714-І від 18.10.2018 р. ДШ
3 Договір щодо академічної мобільності науково-педагогічних працівників, осіб, що здобувають наукову ступінь доктора наук та інших співробітників університету при виконанні міжнародного спільного проекту 02 №0714-І від 18.10.2018 р. ДШ
4 Звіт про результати участі у програмі академічної мобільності за кордоном наукових, науково-педагогічних та інших працівників 01 №0366-І від 24.04.2020 р. ДШ
5 Службова записка щодо участі у програмі академічної мобільності за кордоном наукових, науково-педагогічних працівників та інших працівників 01 №0366-І від 24.04.2020 р. ДШ
5.5. Навчання та стажування за кордоном за держбюджетними програмами загальнодержавного конкурсу
1 Заява про направлення на навчання студента 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
2 Заява про направлення на стажування аспіранта 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
3 Заява про направлення на стажування науково-педагогічного працівника 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
4 Витяг із протоколу засідання кафедри про направлення на навчання студента 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
5 Витяг із протоколу засідання кафедри про направлення на стажування 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
6 Витяг із протоколу засідання вченої ради інституту/факультету про направлення на навчання студента 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
7 Витяг із протоколу засідання вченої ради інституту/факультету про направлення на стажування 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
8 Витяг з протоколу Вченої ради СумДУ про рекомендацію на навчання за кордоном студента 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
9 Витяг з протоколу Вченої ради СумДУ про рекомендацію як претендента на стажування за кордоном 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
10 Довідка про результати навчання 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
11 Звіт про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) діяльності 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
12 Звіт про результати провадження науково-педагогічної діяльності 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
13 Проект індивідуального плану навчання студента за кордоном 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
14 Проект індивідуального плану стажування аспіранта за кордоном 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
15 Проект індивідуального плану стажування науково-педагогічного працівника за кордоном 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
16 Лист-рекомендація Конкурсній комісії з відбору осіб на навчання та стажування за кордоном студента 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
17 Лист-рекомендація Конкурсній комісії з відбору осіб на навчання та стажування за кордоном аспіранта 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
18 Лист-рекомендація Конкурсній комісії з відбору осіб на навчання та стажування за кордоном 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
19 Виписка з особової справи аспіранта (претендента на стажування за кордоном), який/яка навчається в СумДУ 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
20 Виписка з особової справи науково-педагогічного працівника (претендента на стажування за кордоном), який/яка працює в СумДУ 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДШ
21 Виписка з особової справи студента (претендента на стажування за кордоном), який/яка навчається в СумДУ 01 Положення про участь у конкурсі щодо стажування, Вчена рада, протокол №14 від 23.06.11 р. ДД
6. Інформаційне забезпечення та видавнича діяльність
6.1. Інформаційно-бібліотечне та методичне забезпечення
1 Перспективний план видання наукової та навчально-методичної літератури кафедри 01 №972-І від 03.12.2013 р. ДД
2 План видання наукової та навчально-методичної літератури на навчальний рік кафедри 01 №972-І від 03.12.2013 р. ДШ
3 Додатковий план видання наукової та навчально-методичної літератури на навчальний рік кафедри 01 №972-І від 03.12.2013 р. ДШ
4 Службова записка щодо замовлення (закупівлі) періодичних видань 01 №0458-І від 27.06.2016 р. ДШ
5 Службова записка щодо видання матеріалів конференції 02 №0024-І від 10.01.2018 р. ДШ
6 Службова записка щодо друку підручників, навчальних посібників, монографій, наукових журналів та збірників наукових праць 02 №0024-І від 10.01.2018 р. ДШ
7 Службова записка щодо реєстрації та розміщення текстових, графічних та картографічних електронних навчально-методичних видань 02 №0247-І від 17.03.2020 р. ДД
8 Службова записка щодо замовлення літератури 04 №0700-І від 03.09.2020 р. ДД
6.2. Видавнича діяльність
1 Службова записка щодо виготовлення свідоцтв (посвідчень, сертифікатів) 02 №0024-І від 10.01.2018 р. ДШ
2 Службова записка щодо виготовлення бланкової документації 02 №0024-І від 10.01.2018 р. ДШ
3 Службова записка щодо друку автореферату дисертації 02 №0024-І від 10.01.2018 р. ДШ
4 Службова записка щодо переплетення дисертації 02 №0024-І від 10.01.2018 р. ДШ
6.3. Рекламно-інформаційна діяльність
1 Службова записка щодо виготовлення рекламної продукції 02 №0024-І від 10.01.2018 р. ДШ
2 Службова записка щодо виготовлення макету рекламної продукції/сувенірної продукції/контент-плану для соціальних мереж 01 №0057-І від 29.01.2019 р. ДД
6.4. Публічна інформація
1 Запит від фізичної особи на отримання публічної інформації 01 №616-І від 28.07.2011 р. ДШ
2 Запит від юридичної особи на отримання публічної інформації 01 №616-І від 28.07.2011 р. ДШ
3 Запит від об'єднання громадян без статусу юридичної особи на отримання публічної інформації 01 №616-І від 28.07.2011 р. ДШ
4 Повідомлення про продовження строку розгляду запиту на інформацію 01 №616-І від 28.07.2011 р. ДШ
7. Позанавчальна діяльність. Сервіси соціального супроводження
7.1. Позанавчальна діяльність. Стипендіальне забезпечення. Матеріальна допомога та заохочення студентів та випускників3)
1 Інформаційна довідка щодо виконання студентами суспільно корисних робіт у позанавчальний час 01 №0164-І від 22.02.2016 р. ДД
2 Заява щодо надання матеріальної допомоги студенту (аспіранту) 02 №0193-І від 19.04.2017 р. ДШ
3 Службова записка щодо преміювання студентів (аспірантів) 02 №0193-І від 19.04.2017 р. ДШ
4 Заява щодо нарахування додаткових балів рейтингу студента для призначення стипендії 01 №0244-І від 18.05.2017 р. ДШ
5 Наказ про призначення академічної стипендії студентам 01 №0524-І від 09.11.2017 р. ДШ
6 Наказ про припинення виплати академічної стипендії студентам 01 №0524-І від 09.11.2017 р. ДШ
7 Заява щодо надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам СумДУ медичного профілю 02 №0655-І від 16.09.2019 р. ДШ
7.2. Гуртожитки. Готель "Олімпійський"
1 Заява щодо виписки з гуртожитку 01 №0179-І від 25.02.2016 р. ДД
2 Заява щодо виселення з гуртожитку 01 №0179-І від 25.02.2016 р. ДД
3 Заява щодо поселення до гуртожитку студента денної форми навчання 01 №0253-І від 15.03.2016 р. ДД
4 Заява щодо поселення до гуртожитку студента заочної (дистанційної) форми навчання 01 №0253-І від 15.03.2016 р. ДД
5 Заява щодо поселення до гуртожитку лікаря-інтерна 01 №0253-І від 15.03.2016 р. ДД
6 Заява щодо поселення до гуртожитку слухача підготовчих курсів 01 №0253-І від 15.03.2016 р. ДШ
7 Заява щодо поселення до гуртожитку абітурієнта 01 №0253-І від 15.03.2016 р. ДШ
8 Заява щодо поселення до гуртожитку аспіранта 01 №0296-І від 23.03.2016 р. ДШ
9 Заява щодо поселення до гуртожитку клінічного ординатора 01 №0296-І від 23.03.2016 р. ДШ
10 Заява щодо поселення до гуртожитку студента іноземного контингенту денної форми навчання 01 №0332-І від 12.04.2016 р. ДД
11 Службова записка щодо забезпечення тимчасового проживання сторонніх осіб 01 №0483-І від 15.07.2016 р. ДШ
12 Наказ про поселення студентів до гуртожитку СумДУ згідно рейтингу на поселення 01 №0526-І від 16.07.2018 р. ДД
13 Наказ про виселення студента(-ів) з гуртожитку СумДУ 01 №0526-І від 16.07.2018 р. ДД
14 Заява щодо поселення до гуртожитку студента денної форми навчання 01 №0615-І від 07.09.2018 р. ДД
15 Службова записка щодо забезпечення тимчасового проживання сторонніх осіб у гуртожитку-готелі СумДУ 01 №0841-І від 18.11.2019 р. ДШ
16 Заява щодо повернення коштів за проживання в гуртожитку 02 №0104-І від 03.02.2020 р. ДД
17 Договір на проживання іноземців та осіб без громадянства у студентських гуртожитках 01 №0929-І від 20.11.2020 р. ДШ
7.3. Комплекс громадського харчування (організаційні питання)
1 Службова записка щодо надання приміщення комплексу громадського харчування для проведення кави-брейк 01 №1205-І від 28.12.2015 р. ДШ
2 Службова записка щодо надання приміщення комплексу громадського харчування для проведення заходів структурними підрозділами університету 01 №1205-І від 28.12.2015 р. ДШ
3 Заява про надання приміщення комплексу громадського харчування для проведення заходу (свята, весілля, ювілеї, зустрічі, ритуальні тощо) 01 №1205-І від 28.12.2015 р. ДШ
8. Штатно-фінансові питання
8.1. Окремі питання оплати праці3)
1 Заява щодо доплати за лікувально-діагностичну роботу 02 №0575-І від 11.10.2016 р. ДД
2 Заява щодо перерахування коштів на картковий рахунок 02 №0063-І від 10.02.2017 р. ДШ
3 Заява про застосування податкової соціальної пільги 02 №0063-І від 10.02.2017 р. ДД
4 Заява про відмову від застосування податкової соціальної пільги 02 №0063-І від 10.02.2017 р. ДШ
5 Службова записка щодо оплати праці викладачів, які проводять навчальний процес англійською мовою 02 №0394-І від 31.08.2017 р. ДД
6 Службова записка щодо відшкодування витрат за проїзд у міському транспорті 03 №0007-І від 03.01.2018 р. ДД
8.2. Матеріальна допомога та заохочення співробітників3)
1 Заява щодо надання матеріальної допомоги 01 №0164-І від 22.02.2016 р. ДШ
2 Наказ про преміювання за певні досягнення 02 №0283-І від 18.03.2016 р. ДД
3 Службова записка щодо преміювання науково-педагогічних і педагогічних працівників СумДУ за розроблення дистанційних курсів 02 №0098-І від 24.02.2017 р. ДШ
4 Службова записка щодо встановлення щомісячної премії 03 №0165-І від 30.03.2017 р. ДД
5 Наказ про преміювання з нагоди ювілею 02 №0371-І від 08.08.2017 р. ДД
6 Службова записка щодо преміювання працівників за певні досягнення 04 №0388-І від 29.08.2017 р. ДД
7 Службова записка щодо преміювання з нагоди ювілею 06 №0428-І від 19.09.2017 р. ДД
8 Службова записка щодо преміювання педагогічних працівників 02 №0549-І від 30.12.2017 р. ДД
8.3. Штат ПВС, обсяг навчальної та навчально-методичної роботи, її виконання
1 Картка обліку навантаження працівника професорсько-викладацького складу 01 Положення про оцінку умов праці, Вчена рада, протокол №3 від 18.10.12 р. ДД
2 Табель оплати навчальної роботи з погодинного фонду (односторонній) 01 Рішення ректора, 02.10.2013 р. ДШ
3 Табель оплати навчальної роботи з погодинного фонду (двосторонній) 01 Рішення ректора, 02.10.2013 р. ДШ
4 Розподіл обсягу навчальної роботи кафедри 01 №859-І від 22.10.2014 р. ДШ
5 Звіт про виконання обсягу навчальної роботи 01 №859-І від 22.10.2014 р. ДШ
6 Обсяг навчальної роботи кафедри 02 №955-І від 14.11.2014 р. ДШ
7 Службова записка щодо забезпечення штатом мовної підготовки ПВС 01 №0089-І від 21.02.2017 р. ДД
8 Службова записка щодо переведення навчального навантаження у фонд погодинної оплати 02 №0192-І від 18.04.2017 р. ДД
9 Службова записка про зменшення навчального навантаження професорсько-викладацького складу за основним штатом, які обіймаються особами з науковим ступенем доктор наук 04 №0220-І від 28.02.2020 р. ДШ
10 Наказ щодо призначення рецензентів кваліфікаційних робіт (ЦПД) 02 №0879-І від 30.10.2020 р. ДШ
11 Наказ щодо призначення рецензентів кваліфікаційних робіт 02 №0879-І від 30.10.2020 р. ДШ
9. Режим роботи та охорона праці. Відпустки співробітників. Відрядження
9.1. Охорона праці
1 Картка обліку обсягу навантаження працівника професорсько-викладацького складу 01 Положення про оцінку умов праці, №170-І від 27.02.2014 р. ДШ
2 Картка обліку робочого часу працівника у несприятливих умовах (крім професорсько-викладацького складу) 02 №0562-І від 04.10.2016 р. ДШ
3 Розпорядження про стажування працівника 01 Положення з питань охорони праці, №630-І від 19.07.2013 р. ДШ
4 Розпорядження про допуск працівника до самостійної роботи 01 Положення з питань охорони праці, №630-І від 19.07.2013 р. ДШ
5 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на першу групу з електробезпеки 01 №0254-І від 22.05.2017 р. ДШ
6 Журнал обліку ознайомлення з типовими (робочими) інструкціями та додатками до них 01 №0508-І від 31.10.2017 р. ДШ
7 Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності 02 Положення з питань охорони праці, №0545-І від 19.07.2019 р. ДШ
8 Довідка про ознайомлення працівника з посадовими інструкціями 04 №0557-І від 30.07.2019 р. ДД
9 Довідка про ознайомлення працівника з робочими інструкціями 04 №0557-І від 30.07.2019 р. ДД
9.2. Режим праці
1 Табель обліку використання робочого часу 01 Рішення ректора від 20.03.2014 р. ДШ
2 Службова записка щодо дозволу роботи у вихідні, святкові дні та вечірні часи 01 №0172-І від 23.02.2016 р. ДД
3 Графік роботи на умовах неповного робочого дня для категорій адміністративно-управлінського, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу, персоналу НДЧ (у тому числі виконавців НДР) та осіб, що навчаються 01 №0219-І від 12.05.2017 р. ДД
4 Графік роботи за сумісництвом для категорій адміністративно-управлінського, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу та НДЧ (у тому числі виконавців НДР) 01 №0219-І від 12.05.2017 р. ДШ
9.3. Відрядження
1 Службова записка/наказ щодо відрядження у межах України 01 №240-І від 18.03.2013 р. ДД
2 Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 04 №0337-І від 18.04.2016 р. ДШ
3 Службова записка/наказ щодо змін умов відрядження 03 №0673-І від 07.12.2016 р. ДШ
4 Службова записка/наказ щодо змін умов відрядження за кордон 01 №0305-І від 19.06.2017 р. ДД
5 Службова записка/наказ щодо відрядження за кордон 03 №0364-І від 23.04.2020 р. ДШ
6 Звіт про результати службового відрядження за кордон 03 №0364-І від 23.04.2020 р. ДШ
7 Лист про особисте ознайомлення з правилами здійснення виїздів за кордон під час дії карантинних обмежень 01 №0658-І від 13.08.2020 р. ДШ
9.4. Відпустки співробітників
1 Заява щодо дозволу працювати в період відпустки по догляду за дитиною 01 №0188-І від 29.02.2016 р. ДД
2 Заява про призупинення відпустки 01 №0212-І від 03.03.2016 р. ДШ1)
3 Заява про надання відпустки 03 №0315-І від 19.04.2018 р. ДД1)
4 Заява щодо надання відпустки по догляду за дитиною віком до 3-х років 04 №0756-І від 31.10.2018 р. ДШ
5 Заява щодо виходу з відпустки по догляду за дитиною віком до 3-х (4-х, 5-ти, 6-ти) років 04 №0756-І від 31.10.2018 р. ДШ
6 Заява щодо призупинення відпустки по догляду за дитиною 04 №0756-І від 31.10.2018 р. ДШ
7 Заява щодо перенесення щорічної відпустки у зв'язку з хворобою 04 №0756-І від 31.10.2018 р. ДД
8 Заява щодо надання відпустки без збереження заробітної плати по догляду за дитиною віком до 4-х (5-ти, 6-ти) років 03 №0756-І від 31.10.2018 р. ДШ
9 Заява про надання (продовження) відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами 02 №0756-І від 31.10.2018 р. ДШ
10. Платні послуги (крім перелічених в інших розділах)
10.1. Надання та фінансування послуг, що надають структурні підрозділи СумДУ (крім перелічених в інших розділах)
1 Заява-замовлення про надання платної послуги 01 №569-І від 18.06.2013 р. ДШ
2 Інформація про надані платні послуги 01 №569-І від 18.06.2013 р. ДД
3 Розподіл коштів, що отримані за надання платних послуг 01 №569-І від 18.06.2013 р. ДШ
4 Акт виконаних робіт з перекладацьких послуг 01 Положення про центр, №571-І від 01.07.2014 р. ДШ
5 Службова записка щодо зарахування коштів на субрахунок підрозділу (за відсутності інших визначених механізмів) 01 №0389-І від 19.05.2016 р. ДД
6 Службова записка про переведення коштів з субрахунку на субрахунок іншого підрозділу 01 №0389-І від 19.05.2016 р. ДД
7 Службова записка щодо надання перекладацьких послуг 02 №0444-І від 21.06.2016 р. ДШ
8 Договір про надання платних освітніх послуг юридичній особі, яка не є бюджетною установою 02 №0553-І від 27.09.2016 р. ДШ
9 Договір про надання платних послуг бюджетній установі 02 №0553-І від 27.09.2016 р. ДШ
10 Договір про надання платних послуг юридичній особі, яка не є бюджетною установою 02 №0553-І від 27.09.2016 р. ДШ
11 Акт приймання-передачі послуг за договором 02 №0553-І від 27.09.2016 р. ДШ
12 Акт приймання-передачі послуг за договором (передбачає попередню оплату послуг) 02 №0553-І від 27.09.2016 р. ДШ
13 Службова записка щодо забезпечення надання послуг у СОЦ "Універ" 01 №0562-І від 04.10.2016 р. ДШ
14 Наказ про організацію надання додаткових платних послуг 03 №0103-І від 06.02.2019 р. ДШ
15 Кошторис планових витрат на надання додаткових платних послуг відповідним підрозділом СумДУ 04 №0216-І від 15.03.2019 р. ДШ
10.2. Платні освітні послуги
1 Договір про надання освітньої послуги з післядипломної медичної освіти (підготовка лікарів на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах, курсах стажування та курсах спеціалізації) між СумДУ та фізичною (юридичною) особою 01 №0054-І від 26.01.2016 р. ДШ
2 Заява про повернення коштів за навчання 01 №0212-І від 03.03.2016 р. ДД
3 Договір про надання освітньої послуги з підготовки фахівця з вищою освітою між СумДУ та фізичною (юридичною) особою 02 №0553-І від 27.09.2016 р. ДШ
4 Заява про перезарахування коштів за навчання 02 №0553-І від 27.09.2016 р. ДШ
5 Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка 02 №0707-І від 30.12.2016 р. ДШ
6 Свідоцтво про підвищення кваліфікації недержавного зразка 02 №0707-І від 30.12.2016 р. ДШ
7 Свідоцтво про проходження короткострокових курсів 01 №0148-І від 15.03.2017 р. ДШ
8 Договір про надання освітньої послуги в частині підготовки інтерна, клінічного ординатора між СумДУ та фізичною (юридичною) особою 01 №0324-І від 26.06.2017 р. ДШ
9 Договір про надання освітніх послуг за програмою підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника (замовник – фізична особа) 02 №0748-І від 26.10.2018 р. ДШ
10 Договір про надання освітніх послуг за програмою підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (замовник – юридична особа) 02 №0748-І від 26.10.2018 р. ДШ
11 Договір про надання освітньої послуги за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації для фахівців з вищою освітою 02 №0751-І від 29.10.2018 р. ДШ
12 Заява щодо пільгової оплати навчальних послуг 02 №0596-І від 29.08.2019 р. ДШ
13 Наказ про організацію надання додаткових платних освітніх послуг 05 №0830-І від 13.11.2019 р. ДШ
10.3. Послуги, які надаються університету іншими організаціями та відповідні фінансові розрахунки
1 Документи відсутні
11. Загальноорганізаційні питання
11.1. Діловодство
1 Бланк наказу університету 02 Рішення ректора, 14.08.2015 р. ДШ
2 Бланк розпорядження університету 01 Рішення ректора, 04.12.2019 р. ДШ
3 Бланк розпорядження структурного підрозділу університету 01 Рішення ректора, 04.12.2019 р. ДШ
4 Службова записка про зняття з контролю документа зі строком виконання 01 №0054-І від 26.01.2016 р. ДШ
5 Службова записка про перенесення строку виконання документа 01 №0054-І від 26.01.2016 р. ДШ
6 Службова записка про зміну виконавця документу 01 №0174-І від 04.04.2017 р. ДШ
7 Службова записка щодо видачі оригіналів установчих документів 02 №0174-І від 04.04.2017 р. ДШ
8 Службова записка щодо виготовлення печаток та штампів 04 №0490-І від 23.06.2018 р. ДШ
9 Службова записка щодо відправлення кореспонденції 03 №0571-І від 07.08.2019 р. ДШ
10 Бланк витягу із наказу 01 №0134-І від 10.02.2020 р. ДШ
11.2. Архівування
1 Акт про передачу матеріалів з контролю успішності студентів до архіву університету для зберігання та послідуючого знищення у встановлені терміни 02 №0751-І від 09.09.2015 р. ДШ
2 Опис дипломних проектів (робіт) або випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів (додаток до Акту про передачу документів (справ) до архіву та їх знищення) 02 №0751-І від 09.09.2015 р. ДШ
3 Службова записка щодо видачі з архіву матеріалів з контролю успішності студентів 01 №0221-І від 09.03.2016 р. ДД
4 Акт про передачу документів (справ) до архіву університету для зберігання з послідуючою передачею до Державного архіву Сумської області або знищенням у встановлені терміни 02 №0174-І від 04.04.2017 р. ДШ
5 Акт про знищення документів (справ) тимчасового та тривалого зберігання, які не підлягають внесенню до Національного архівного фонду 02 №0174-І від 04.04.2017 р. ДШ
6 Акт про знищення матеріалів з контролю успішності студентів 04 №0174-І від 04.04.2017 р. ДШ
11.3. Організація надання статистичної інформації
1 Службова записка щодо призначення операторів (адміністраторів) ЄДЕБО 01 №0496-І від 30.10.2017 р. ДД
2 Службова записка щодо зміни операторів (адміністраторів) ЄДЕБО 01 №0496-І від 30.10.2017 р. ДД
3 Службова записка щодо організації доступу до ЄДЕБО 01 №0496-І від 30.10.2017 р. ДД
4 Службова записка щодо зміни доступу до ЄДЕБО 01 №0496-І від 30.10.2017 р. ДД
5 Службова записка підрозділу-учасника рейтингу інститутів, факультетів та кафедр СумДУ щодо внесення змін до контрольних показників підрозділу 05 №0130-І від 14.02.2018 р. ДШ
6 Службова записка надавача інформації щодо внесення змін до контрольних показників підрозділу для визначення рейтингу інститутів, факультетів та кафедр СумДУ 02 №0130-І від 14.02.2018 р. ДШ
11.4. Організація заходів та нарад
1 Службова записка щодо питань порядку денного вченої ради 03 №0289-І від 14.06.2017 р. ДД
2 Службова записка щодо проведення заходу в навчальній аудиторії 02 №0314-І від 23.06.2017 р. ДД
3 Службова записка щодо проведення заходу в Конгрес-центрі СумДУ 01 №0404-І від 06.09.2017 р. ДД
4 Наказ щодо проведення заходу (ненаукового) 02 №0309-І від 17.04.2018 р. ДД
5 Службова записка щодо питань порядку денного ради з якості 01 №0866-І від 21.12.2018 р. ДД
6 Службова записка щодо проведення заходів в приміщеннях бібліотеки 01 №0869-І від 02.12.2019 р. ДД
7 Службова записка щодо медіа-супроводу заходу 02 №0946-І від 26.11.2020 р. ДШ
12. ІКТ-забезпечення
12.1. ІКТ - організація діяльності
1 Службова записка щодо надання доступу до мережі Інтернет в комп’ютерних учбових класах 01 Рішення ректора, 01.12.2012.р. ДД
2 Службова записка щодо підключення устаткування до локальної мережі СумДУ та надання доступу до Інтернет 02 №0465-І від 13.10.2017 р. ДД
3 Службова записка щодо створення корпоративної електронної поштової скриньки 01 №0543-І від 28.11.2017 р. ДД
4 Службова записка щодо надання доступу до АС "Університет" 01 №0561-І від 07.12.2017 р. ДД
5 Службова записка щодо розташування та/або зміни користувача комп'ютерного робочого місця 01 №0499-І від 27.06.2018 р. ДШ
6 Службова записка щодо створення облікового запису в домені ssu.localnet/ssu.uabs.localnet 01 №0728-І від 22.10.2018 р. ДД
7 Договір з системним адміністратором структурного підрозділу 02 №0773-І від 07.11.2018 р. ДД
12.2. Програмне забезпечення та його створення
1 Службова записка щодо програмного забезпечення 02 №0465-І від 13.10.2017 р. ДД
2 Службова записка щодо замовлення програмного забезпечення 01 №0162-І від 25.02.2019 р. ДД
3 План виконання ІТ-проектів 01 №0418-І від 07.06.2019 р. ДШ
4 Технічне завдання на виконання ІТ-проекту 01 №0418-І від 07.06.2019 р. ДШ
5 Акт приймання-здачі робіт по виконанню ІТ-проекту 01 №0418-І від 07.06.2019 р. ДШ
12.3. Журнали ознайомлення з інструкціями щодо використання ІКТ
1 Журнал ознайомлення з інструкцією користувача комп'ютеризованого робочого місця 01 №0484-І від 24.10.2017 р. ДД
2 Журнал ознайомлення з інструкцією користування корпоративною електронною поштою 01 №0349-І від 05.05.2018 р. ДШ
3 Журнал ознайомлення з інструкцією системного адміністратора 01 №0499-І від 27.06.2018 р. ДШ
4 Журнал ознайомлення з інструкцією технічного адміністратора веб-ресурсу 01 №0148-І від 21.02.2019 р. ДД
12.4. ІКТ - обладнання
1 Службова записка щодо надання обладнання у користування 01 №0561-І від 03.10.2016 р. ДД
2 Службова записка щодо тимчасового перенесення комп'ютерного, мультимедійного та телекомунікаційного обладнання 01 №0573-І від 10.10.2016 р. ДД
3 Службова записка щодо заміни комп'ютерного, мультимедійного та телекомунікаційного обладнання 01 №0573-І від 10.10.2016 р. ДД
4 Службова записка щодо надання прав адміністрування комп'ютерного та мережевого обладнання 01 №0573-І від 10.10.2016 р. ДД
5 Службова записка щодо технічного супроводу при проведенні заходу 02 №0290-І від 14.06.2017 р. ДД
6 Службова записка щодо технічного обслуговування мультимедійного обладнання 02 №0290-І від 14.06.2017 р. ДД
7 Службова записка щодо технічного обслуговування периферійного обладнання 02 №0290-І від 14.06.2017 р. ДД
8 Службова записка щодо підключення (налагодження) периферійного обладнання 02 №0465-І від 13.10.2017 р. ДД
9 Службова записка щодо обслуговування телекомунікаційної мережі та допоміжних систем 02 №0465-І від 13.10.2017 р. ДД
11 Службова записка щодо ремонту, заправки або видачі нового картриджу 03 №0200-І від 15.03.2018 р. ДД
12 Службова записка щодо придбання комп’ютерної техніки/мультимедійного обладнання/комплектуючих та іншого устаткування 02 №0222-І від 21.03.2018 р. ДД
13 Службова записка про надання дозволу на використання за межами університету комп’ютерного обладнання 02 №0225-І від 22.03.2018 р. ДШ
14 Службова записка щодо надання даних про стан комп'ютерної техніки 01 №0273-І від 09.04.2019 р. ДШ
15 Службова записка щодо технічного обслуговування комп'ютерного, телекомунікаційного та мережевого обладнання 05 №0193-І від 21.02.2020 р. ДД
16 Службова записка щодо профілактики, ремонту, технічної експертизи периферійного обладнання (принтер, БФП, копіювальний апарат) 01 №0193-І від 21.02.2020 р. ДД
13. Господарче, технічне та матеріально-ресурсне забезпечення
13.1. Господарське та технічне обслуговування навчального процесу та наукових досліджень
1 Замовлення на виконання робіт Центром колективного користування металообробним обладнанням 01 Рішення ректора, 14.05.2011 р. ДШ
2 Кошторис витрат на виконання робіт Центром Колективного користування металообробним обладнанням згідно замовлення 01 Рішення ректора, 14.05.2011 р. ДШ
3 Акт приймання-здачі виконаних робіт Центром колективного користування металообробним обладнанням за замовленням 01 Рішення ректора, 14.05.2011 р. ДШ
4 Службова записка щодо виготовлення меблів 01 №0318-І від 31.03.2016 р. ДШ
5 Службова записка щодо замовлення автотранспорту структурним підрозділом університету 02 №0512-І від 02.11.2017 р. ДШ
6 Службова записка щодо проведення комплексних ремонтів приміщень 02 №0178-І від 21.02.2020 р. ДШ
7 Службова записка щодо проведення малярно-штукатурних робіт 02 №0178-І від 21.02.2020 р. ДШ
13.2. Придбання матеріальних цінностей (крім ІКТ-забезпечення)
1 Технічне завдання (зміни до технічного завдання) для проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель 03 №0359-І від 21.04.2020 р. ДШ
2 План закупівель (зміни до плану закупівель) 04 №0359-І від 21.04.2020 р. ДШ
3 Обгрунтування укладення договору на закупівлю товарів/робіт/послуг без використання електронної системи закупівель 04 №0359-І від 21.04.2020 р. ДШ
13.3. Матеріальна відповідальність (загальні питання)
1 Повідомлення щодо дозволу на переміщення майна за межі університету 01 Рішення ректора, 01.06.2012 р. ДШ2)
2 Вимога на отримання матеріальних цінностей зі складу 01 №606-І від 24.07.2012 р. ДД
3 Накладна на передачу матеріальних цінностей при зміні матеріально-відповідальної особи 01 Рішення ректора, 20.03.2014 р. ДШ
4 Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність 01 №1128-І від 08.12.2015 р. ДШ
5 Службова записка щодо призначення матеріально відповідальної особи 02 №0558-І від 30.09.2016 р. ДШ
6 Договір відповідального зберігання майна 02 №0673-І від 07.12.2016 р. ДШ
7 Службова записка щодо використання особистих речей для поліпшення умов праці 02 №0673-І від 07.12.2016 р. ДШ
8 Заява про надання благодійної допомоги у якості матеріальних цінностей 02 №0527-І від 14.11.2017 р. ДШ
13.4. Облік матеріальних цінностей
1 Акт про списання лабораторного обладнання, непридатного для використання, а також приладів, наочних посібників, господарського реманенту і постільних речей 01 Рішення ректора, 20.03.2014 р. ДШ
2 Акт з витрат матеріалів 01 Рішення ректора, 20.03.2014 р. ДШ
3 Акт приймання-передачі майна за договором відповідального зберігання майна 01 №0419-І від 06.06.2016 р. ДШ
4 Службова записка щодо оприбуткування матеріальних цінностей, які отримані у якості благодійної допомоги 02 №0558-І від 30.09.2016 р. ДШ
5 Службова записка щодо призначення робочої інвентаризаційної комісії 02 №0558-І від 30.09.2016 р. ДД
6 Акт приймання-передачі основних засобів за операціями з безоплатного надходження 01 №0669-І від 05.12.2016 р. ДШ
7 Акт списання групи основних засобів 01 №0669-І від 05.12.2016 р. ДШ
8 Акт списання основних засобів (часткової ліквідації) 02 №0669-І від 05.12.2016 р. ДШ
9 Акт внутрішнього переміщення основних засобів 01 №0669-І від 05.12.2016 р. ДД
10 Роздаткова відомість запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів 01 №0527-І від 14.11.2017 р. ДШ
11 Книга обліку запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) 01 №0527-І від 14.11.2017 р. ДШ
12 Акт приймання-передачі відремонтованих основних засобів з частковим списанням вилучених матеріалів 01 №0371-І від 17.05.2018 р. ДШ
13 Акт приймання-передачі модернізованих основних засобів 01 №0371-І від 17.05.2018 р. ДШ
14 Акт розкомплектування основних засобів з частковим списанням вилучених пристроїв 01 №0371-І від 17.05.2018 р. ДШ
15 Акт створення (складання) основних засобів 01 №0371-І від 17.05.2018 р. ДШ
13.5. Утилізація вторинної сировини
1 Службова записка щодо утилізації макулатури 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
2 Службова записка щодо утилізації металобрухту 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДД
3 Службова записка щодо утилізації макулатури 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
4 Службова записка щодо утилізації металобрухту 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДД
5 Службова записка щодо прийому макулатури 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
6 Службова записка щодо прийому металобрухту 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
7 Довідка щодо прийому макулатури 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
8 Довідка щодо прийому металобрухту 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
9 Інформація щодо утилізації макулатури 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ
10 Інформація щодо утилізації металобрухту 01 №611-І від 25.07.2011 р. ДШ

Скорочення:

ДШ -  перегляд, збереження та друк не заповненого шаблону документу (559)
ДД -  заповнення форми, перегляд, збереження та друк сформованого документу (199)
ЕД -  заповнення форми, перегляд, збереження та друк сформованого документу з можливістю електронного документообігу
1) -  шаблони мають силу нормативного документу
2) -  вказує на наявність шаблону документу, також виготовленого у типографії
3) -  додатково до зазначеного в інших розділах Реєстру.
При підготовці проектів наказів та у разі наявності двох рівнів автоматизації використовувати тільки другий рівень автоматизації (ДД – заповнення форми документу, перегляд, збереження та друк сформованого документу). Перший рівень автоматизації (ДШ – перегляд, збереження або друк незаповненого шаблону) в цьому випадку використовується лише для перегляду шаблону документу. Рукописне заповнення шаблону наказу не застосовувати.